Hildegard von Bingen-week in Poustinia en korte pelgrimage naar Bingen Am Rhein in Duitsland.

In de donkere Middeleeuwen waar het individuele bewustzijn amper ruimte had om zich te manifesteren, slaagt een vrouw erin om de kiem te wekken van een nieuw bewustzijn.
Ze heet Hildegard von Bingen. Ze zou waarschijnlijk heel snel weer in de vergetelheid verdwijnen ware het niet dat zij erin slaagt haar inspiratie in woorden, beelden en muziek uit te drukken. Merkwaardig genoeg overleeft haar werk en composities de stormen des tijds. Ze raken aan universele waarden en ze openbaren de grondprincipes van een leven in resonantie met de natuur en de goddelijke natuur van de mens.
Hildegard werd als kind door haar ouders naar een klooster gebracht. Ze trad in, niet op basis van een eigen keuze, en de aanpassing aan dit nieuwe leven verloopt dan ook niet zonder pijn en eenzaamheid.
Ze heeft echter al heel vroeg een diep innerlijk contact met haar goddelijke natuur en ze heeft een helderziende gave. De visioenen, die ze krijgt openbaren haar de wetmatigheden waarop de hele schepping is gebouwd. Voortgaande op deze wetmatigheden slaagt ze erin de verbanden te leggen met de groei- en bloeiwijze van planten en ze ontwikkelt een eigen natuurgeneeswijze, die tot op de dag van vandaag haar waarde bewijst.

hildegard


Haar leven kent hoogten en laagten. Ze moet haar eigen diep bewogen innerlijk leven een bedding geven. Dit stuit op weerstand, strijd en verdriet. Ze moet de moed in zichzelf aanspreken om veroordelingen het hoofd te bieden en zich vast te bijten in haar eigen aanvoelen. Ze kiest uiteindelijk een eigen weg. Het is op zich een wonder dat een vrouw in de twaalfde eeuw hierin slaagt. Ze sticht een eigen klooster waar ze met een aantal nonnen een evenwichtige en gezonde levenswijze weet vorm te geven.
Er valt over haar heel veel te vertellen.
Maar nog boeiender is op zoek te gaan naar raakpunten tussen die tijd en onze ‘donkere’ tijd, tussen haar gedachtengoed en de existentiële vragen waarmee we nu geconfronteerd worden. Tussen haar geneeswijze en de problemen rond gezonde levenswijze, die nu rijzen.
Het is bij nadere beschouwing verrassend om te zien hoe inspirerend haar werk kan zijn voor het vinden van sporen voor een leven in resonantie met de noden van lichaam, ziel en geest.

Hierin combineren we een rustig en meditatief verblijf in de geest van Hildegard in Poustinia met een tweedaagse pelgrimage naar de plaatsen waar ze leefde, werkte en componeerde.

Het wordt een levendige, geanimeerde ontdekkingstocht met prachtige wandelingen in de Rijnvallei verrijkt met bezinnende momenten, waarbij de nodige toelichting goed wordt verzorgd. Ook een bezoek aan de kruidentuin in Bingen maakt deel uit van onze ontdekkingstocht. We verblijven één nacht in het pittoreske Rudesheim am Rhein. Voor het middageten kunnen we genieten van een goed verzorgd Hildegard buffet. We nemen ook een pick-nick aan de oevers van de Rijn.

disibodenberg

 

Tijdens het verblijf in Poustinia komen aan bod:

Het leven van Hildegard von Bingen, de kruidenleer en de diepere verbanden die zich hierin tonen.
De natuurgeneeswijze van Hildegard, haar werk en de visie die hieruit spreekt en haar muziek.
Dit alles wordt verweven in een leefritme, waarin tijd is voor afstemming, meditatie en verdieping.
We gaan op zoek naar kruiden en eten naar de grondprincipes van Hildegardes voedingsleer. Hierin speelt de spelt een belangrijke rol en er wordt vooral gelet op licht verteerbare combinaties.

Op vrijdag en zaterag zijn we in Duitsland en bezoeken we de Disibodenberg (ruines van haar eerste klooster), het Hildegard von Bingen museum in Bingen, de abdij St. Hildegard, de Rochuskapelle en het Hildegard Forum met de kruidentuin.

Zie verder voor meer practische informatie "Retraite Hildegard"

pelgrim

pelgrimages