Alle aktiviteiten in
Huize Poustinia
worden georganiseerd door
de VZW Het Levenssnoer
op het zelfde adres
info@hetlevenssnoer.be

Huize Poustinia
Beho 108
6672 Beho - België
Tel: 080 - 517087
info@poustinia.be

Alle betalingen
voor alle altiviteiten
in Huize Poustinia
op naam van
VZW Het Levenssnoer
BE19523080387312

ezeltransparant3
ezeltransparant1
aktiviteiten-foto

 

BabyandBathWater2

wat kunnen we nog met ...

 

een her-bronningsweekeind in Poustinia

 

 

In dit eerste van een serie weekeinden waarin we gaan kijken welke kinderen er zoal dreigen weggegooid te worden, staan we stil bij het thema van de drie-eenheid.

 

triskell

 

Voor de meesten van ons is dit een echo uit een ver verleden. Een vage echo omtrent een of ander dogma dat sterk verbonden is met een katholieke traditie waar velen van ons op een of andere manier mee te maken hebben gehad.

Voor sommigen onder ons leeft het nog voort in het slaan van een kruis, het maken van het kruisteken of het kruisje dat je op je voorhoofd kreeg toen je vroeger in bed gestopt werd.

Ik kan me zelfs voorstellen dat er mensen zijn die dit lezen en denken, waar heeft hij het over…

 

Dat is dan het lot van het kind dat met het badwater, je weet wel wat ik bedoel.

Want deze uitdrukking kennen we wel nog.
We begrijpen hem ook wanneer we beseffen dat wij soms de neiging hebben om iets uit ons leven te bannen om later te ontdekken dat we meer kwijt zijn dan ons lief is.

En zo gaat het ook met oude thema’s die verbonden zijn met of voortkomen uit godsdiensten, religies, oude leefregels enz.

Levend in moderne tijden ontdoen we ons van wat niet meer past zonder ons af te vragen waarom het dat eens wel deed.

 

De drie-eenheid geldt als een dogma. Een dogma is een onbetwistbare leerstelling waaraan men niet kan en mag twijfelen ook al ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs. We kennen het woord dogma ook als we het over mensen hebben die vast zitten in een geloof of gedachte, zij worden dan dogmatisch of fundamentalistisch genoemd.

De drie-eenheid geldt als een dogma binnen het christendom waarin God gezien wordt als bestaande uit drie personen; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

 

De titel van het weekeind is "Over het kind en het badwater - wat kunnen we er nog mee".

Dat is nu precies de vraag waarop ik dit weekeind in wil gaan:

Wat kunnen we daar nu nog mee.

En het antwoord is even eenvoudig als verrassend.

 

triskell3

 

 

Alles.

 

Maar dan moet je even moeite doen om even mee te gaan op de reis die ik wil schetsen in het weekeind.

Ik wil jullie laten zien dat dit idee zijn oorsprong geenszins heeft in welke godsdienst of religie dan ook, maar dat het veel ouder is. Zo oud als het heelal zelf.

Het geldt als de sturende energie waarop heel de schepping is gebaseerd.
En je kunt het in elk moment van je leven tegenkomen of ontmoeten en er mee leren werken.
Het geldt als de bron van het hele Poustinia-gebeuren. Het vormt de basis van alles wat we hier in huis hebben gemaakt.

Het doordesemt heel ons leven.
We kunnen er dus heel wat over vertellen en laten zien.

Dit fundamentele thema, het grondthema van de scheppingsmuziek, ligt aan de basis van alle constructies.

En dan bedoel ik dit niet enkel materieel, maar vooral ook op psychisch vlak.

Als we het aandurven om deze natuurwet te vertalen naar ons menselijk functioneren dan begrijpen we dat we het meest kostbare wat we hebben, dreigen weg te gooien met het badwater, wanneer we het beeld van de driehoek uit ons leven laten verdwijnen.

Het is een her-bronningsweekeind.

We zoeken de bron van dit thema en ontdoen ons zo van allerlei interpretaties die mensen in een ver verleden op dit thema geplakt hebben waardoor ons vrije denken en voelen in een bepaalde richting gedwongen werd.

Natuurlijk komen we daartegen in opstand en ontdoen we ons van…

Maar het kind…

Vanuit deze bezorgdheid dit weekeind.

Laten we dat kind redden en het nieuwe kleren geven, die ruim zitten. Kleren die de herkenning in zich dragen van een oud en diep weet hebben van. Kleren die ons passen omdat ze ons verbinden met wat diep van binnen gewoon goed en juist voelt.

Niet omdat een ander dat zegt maar omdat datgene in ons dat tot ons kan spreken, ons hart, ons zegt dat het klopt!

Bedoeld voor eerlijke zoekers naar de bron, die hun leven willen ondersteunen; die willen herbronnen.

Je bent welkom in dit eerste weekeind van een bijzondere serie.

 

Van vrijdagavond 22 december om 18.00 uur

tot en met zondagmiddag 24 december om 14.00 uur.

Bijdrage € 245,00 all-inn.

 

Huize Poustinia - 080-517087 - info@poustinia.be

Over het kind en het badwater


terug naar agenda