mensenknop1a1a1
FAMILIEDYNAMIEKEN VAN TWIJFEL NAAR ZELFVERTROUWEN

 

Het onvoldoende kunnen vertrouwen op jezelf heeft als gevolg dat je de tekenen en de sporen die je op je pad verder leiden niet, of niet tijdig of te laat herkend. Dit voert soms terug naar een onderbroken vertrouwensrelatie. Het vertrouwen van een kind is altijd blind. Het is afhankelijk van degenen die voorgaan op zijn levenspad. Ieder begint zijn eigen pad te bewandelen aan de hand van anderen die menen of weten wat goed voor je is. Maar in hoeverre zijn zij zeker van de weg die ze bewandelen. Kinderen nemen veel onuitgesproken angst en onzekerheid over. Angst en onzekerheid vermommen zich vaak in autoriteit, agressie, overbezorgdheid, strengheid, enz. Deze houdingen veroorzaken ook kwetsuren die de eigen kracht op slot zetten. Zelfvertrouwen is het resultaat van leren vertrouwen. Het is aan een ieder gegeven om dit te leren. Het liefst van jongs af aan, met vallen en opstaan. Maar elk leren veronderstelt ook het aanbieden van mogelijkheden of het in het zicht brengen van mogelijkheden. Om in deze mogelijkheden een keuze te kunnen maken grijpen we terug op ons onderscheidingsvermogen. Dit is een soort innerlijk kompas. Om dit kompas goed te kunnen gebruiken leren we van de ervaring van hen die ons zijn voorgegaan. Het contact leggen met de kracht van de voorouders kan hierin zeer ondersteunend werken. Maar tevens is het ontdekken van de verstoorde ordening een mogelijkheid die zich spontaan aandient om de richting voor verdere zelfontplooïng in te slaan. Wie zichzelf ontplooit draagt actief bij tot het welzijn van zichzelf, zijn naasten, de wereld en de schepping. De twijfel is dan niet langer een wegversperring, maar een noodzakelijk wachter op de drempel die noodzaakt tot het treffen van een onderscheiding. Een onderscheiding die noodzakelijk is voor het inslaan van een weg die verder leidt.

 

De chaos wil beleefd worden en erkend vooraleer hij zich in een nieuwe orde voegt.

Herman Hesse

twijfel

 

Deze weekenden creëren een mogelijkheid om op een veilige manier kennis te nemen van de diepere ordeningen, die aan de intermenselijke relaties richting en bedding geven. Een verstoorde ordening laat zich voelen als een verstoring in de emotionele leefwereld en in de conflicten, die de goede doorstroming in relaties verhinderen. Sommige verstoorde ordeningen overleven de generaties en sleuren ook het slib van generaties met zich mee. In dat slib vast komen te zitten kan leiden tot ernstige kortsluitingen in de persoonlijke ontwikkeling. Werken met familiedynamieken in relatie tot archetypische krachten die in families, werk en relaties inwerken opent perspectieven voor verdere stappen op de eigen ontwikkelingsweg.

Van de deelnemers wordt een bereidheid gevraagd om met een open geest waar te nemen wat zich toont tijdens de geleide oefeningen en meditaties.

Wanneer dit de hele groep dient wordt er een thema-opstelling gemaakt, die spiegelend werkt voor de ordeningen die aan de orde zijn.

Van vrijdagavond 27 januari t/m zondagmiddag 29 januari

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1