mensenknop1a1a1
FAMILIEDYNAMIEKEN HERINNERINGEN AAN DE MOEDERSCHOOT

Op aanvraag van enkele mensen gaat in het weekend van 23, 24, 25 november een herhaling door van een weekend De herinneringen van de moederschoot, dat we vorig jaar gepland en begeleid hebben.
Dit vermelden we nu extra omdat het niet in de algemene programmatie voor het najaar was opgenomen.
Het is nog mogelijk voor enkele geïnteresseerden om hierbij aan te sluiten.
Een unieke kans om alles wat raakt aan verwondingen rond de eigen geboorte of rond de geboorte van kinderen veilig te verzorgen.

Hieronder kan je de tekst lezen waarmede we eerder het thema van het weekend hebben belicht.

 

 

We worden allemaal een keer uit een moederschoot geboren. Deze indringende ervaring hebben we met elkaar gemeen. De manier waarop we geboren worden verschilt soms heel erg naargelang de omstandigheden waarin we geboren worden, de beleving van onze ouders op dat moment, de levensvoorwaarden die al of niet zijn vervuld en ook onbekende factoren. In grootse momenten, die raken aan leven en dood ontsnappen ons ook altijd diepere lagen, die het leven sturen, zonder dat we er vat op hebben. Een spreekwoord zegt:’ Je leeft zoals je geboren bent’. Het suggereert dat onze geboorte nogal bepalend is voor hoe we naar het leven kijken en hoe we het leven nemen. Maar aan de geboorte gaat een zwangerschap vooraf, die zowel voor moeder als kind op zielsniveau heel wat in beweging zet. Deze beweging is letterlijk ingebed in een schoot, die voedt, draagt en bezielt. We worden gedragen tot de tijd rijp is om in de grote onbekende wereld af te dalen en ons eigen leven aan te vatten. De eerste kennismaking met deze wereld verloopt zacht, hard, schrikkerig, paniekerig, geruststellend maar blijft hoe dan ook overweldigend. Er treedt een scheiding op. Zowel de baby als de moeder worden met verlies geconfronteerd. En tegelijk vindt er een ontmoeting plaats: een moeder ziet haar kind voor het eerst. Het kind voelt zijn moeder voor het eerst los van zichzelf. Voor beiden zijn zowel zwangerschap en geboorte een moment van inwijding. Een nieuwe dimensie in het leven opent zich, die om een plek, een bedding vraagt. Voortaan zullen we gaandeweg leren om alles wat we ervaren in te bedden, een schoot te geven zoals we tijdens de zwangerschap ingebed leefden.

Maar hoe zijn onze herinneringen aan de moederschoot ingekleurd? Hoe heeft deze ervaring ons op dit leven voorbereid? In hoeverre was onze moeder op moederschap voorbereid? Was zij ingebed in de schoot van moeders, die vóór haar deze ervaring hebben beleefd?. In hoeverre waren haar herinneringen aan de moederschoot inspirerend? In de loop der eeuwen liepen moeders wonden op.

kindopschoot

Niet iedere geboorte was even vreugdevol. Niet elk kind was verwacht. Niet elk kind was levensvatbaar. Niet ieder kind werd op een natuurlijke manier geboren. Niet alle levensomstandigheden waren even gunstig. In vele herinneringen leven deze ervaringen voort en iedere vrouw die baart is ook ingebed in deze ervaringen. In culturen waarin een barende vrouw zich omringt weet door andere rijpere vrouwen, voelt ze zich ingebed in de kracht van deze vrouwen, die van deze ervaringen geleerd hebben. Tijden en culturen veranderen. Het is niet langer evident dat de herinneringen van de moederschoot via de steun van andere vrouwen tot de barende vrouw terugvloeien. Veel moeders staan alleen. Veel moeders kunnen niet plaatsen wat tijdens de zwangerschap innerlijk met hen gebeurt. Steeds meer jonge moeders worden tijdens de zwangerschap, de geboorte of na de geboorte geconfronteerd met onverwerkte gevoelens van hun eigen moeder en grootmoeder. Het lijkt wel of vrouwen op zoek zijn naar voedende inspiratie uit de moederschoot, de neerslag van wat vrouwen van oudsher hier rond beleefden, die deel uitmaakt van de kracht van vrouwen.

Deze workshop’ de herinneringen aan de moederschoot’ biedt de ruimte en de tijd om op een meditatieve en reflecterende wijze contact te maken met onze ervaringen in de moederschoot en de geboorte, die deze periode afsluit. Op deze wijze maken we de energie vrij, die ons de kracht geeft om bewuster om te gaan met dergelijke momenten in het leven.

Hij staat open voor al wie dieper wenst te peilen naar de zin van de inwijding, die zich tijdens deze momenten voltrekt. Hij richt zich tot vrouwen die zichzelf beter wensen te leren kennen en tot mannen die zich openen voor de kracht die van vrouwen uitgaat.

vrijdagavond 23 november 18.00 uur t/m zondagmiddag 25 november

deelname: € 200,00 of € 190,00 samen op een kamer

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1