mensenknop1a1a1
in de serie "Levensdynamieken"

 

DE DRIE ARCHETYPEN VAN DE LENTEBEELDEN

RAM, STIER EN TWEELINGEN LEREN KENNEN ALS DE INNERLIJKE KRACHTEN

VAN INITIATIEF, CREATIVITEIT EN COMMUNICATIE

item2

Al eeuwen lang vertellen bepaalde mythen en sprookjes ons hoe we onze innerlijke krachten dienen te hanteren. Gedurende een viertal dagen gaan we op zoek naar deze verhalen en wat ze ons vertellen en zo leren we mythen en sprookjes die deze lentebeelden uitdrukken met heel andere ogen zien. Ontdekken we dat de oude astrologische beelden een schatkamer zijn vol van psychologische beelden. Wat we voornamelijk gaan ontdekken is dat we onszelf maar echt scheppend kunnen uitdrukken als we ook de innerlijke tegenbeelden in ons tot uitdrukking durven te laten komen.

van woensdagavond 19 t/m zondagmiddag 23 maart 2014

 

Wie in de lente om zich heen kijkt ziet in de natuur hoe er drie van de twaalf archetypische krachten die ook in elk mens werkzaam zijn, op alle mogelijke manieren vorm beginnen aan te nemen.

In het verschijnen van talloze nieuwe vormen, van ontkiemend zaad tot uit het ei kruipend nieuw leven, zien we hoe de natuur uitdrukking geeft aan de kracht die we kennen als “initiatief”.
Overal wordt er volop “geboren”. Knoppen lopen uit.
De natuur confronteert ons met representaties van het thema “begin”, “start”, “initiatie”, “doorbreken”, “ruimte maken voor het nieuwe”.
Het begin van de lente is als de terugkeer van het leven. De eerste nieuwe maand. De zon die haar bogen hoger aan de hemel trekt dan de maan dat doet.
Feesten zijn van oudsher uitdrukking geweest van het vieren van deze natuurlijke getuigenissen.
Het Paasfeest, ook al weten steeds minder mensen dit, acht in zijn datum nog altijd dit thema.
De zon overwint het duister, is teruggekeerd, door de dood gegaan en staat weer op.
Zo werd in het Christendom Jezus de figuur die dit al veel oudere principe belichaamde.

Zolang als de mensheid op deze planeet rondwandelt heeft hij dit principe aan de hemel en aan de natuur kunnen aflezen. En altijd weer werd hem een beeld getoond dat hij in zichzelf ook zou kunnen realiseren.
Festiviteiten, rituelen, erediensten hebben de mensheid er altijd aan herinnerd dat hij dezelfde krachten die in hem werken, bewust tot uitdrukking kan brengen waardoor hij tot mede-schepper wordt.
Ons werd een groots voorbeeld getoond. De schepping met al zijn mogelijkheden en uitdrukkingsvormen.

 

Waarom inspireert dit goede voorbeeld ons heden ten dagen nog zo weinig?

Wat ging en gaat er mis?

 

Alvorens hier op in te gaan, nemen we nog een kijkje in de natuur en zien we hoe na het “initiatief” de natuur zich volop toelegt op de uitdrukking van een volgende kracht; de kracht van de “creativiteit”; de scheppende kracht die zich primair uitdrukt in vormopbouw. Alles laat groeien.
Een kracht die laat zien dat goedgeworteldheid voorwaarde is voor stevige groei die de hemel
zoekt. Gras bevat in deze tijd van het jaar het meeste voedsel voor het jonge spul dat graag wil groeien.
En de herkauwers werken als ware transformatoren zich een slag in de rondte.
Snel hierop volgend draait alles om verbinding, vlinderen, communicatie, bijeen brengen van.
De oude Soemeriërs koppelden het beeld van de Tweelingen aan deze energie.
De tijd van kermissen, meibomen, uitgelatenheid, spel en dans, Pinksterfeesten.

In de lente krijgt de mens volop de kans om uitdrukking te geven aan drie essentiële krachten die in en door hem heen werken; initiatief, creativiteit en communicatie.

Wat gaan we de eerste drie dagen van de lente in Poustinia doen?

In de dagen die we in Poustinia uittrekken om hierbij stil te staan, willen we naast oude verhalen uit mythen en volksoverleveringen zoals sprookjes en legenden, waar we vele voorbeelden vinden van hoe om te gaan met deze krachten, vooral ook stil staan bij de eerder opgeworpen vraag:

 

Waarom inspireert dit goede voorbeeld ons heden ten dagen nog zo weinig?

Wat ging en gaat er mis?

We proberen middels verhalen in oude mythen, oeroude sprookjes, eerlijke gesprekken met elkaar te ontdekken, dat we enkel iets bereiken als we ook datgene wat ons tegen-over staat, uitnodigen zich te verbinden met wat voor ons staat.

We willen dit doen met drie drie begrippen:

initiatief, creativiteit en communicatie.

We gaan zoeken naar de diepere dynamiek verborgen in de oeroude beelden die we kennen als Ram, Stier en Tweelingen om in te gaan zien dat we ze maar echt kunnen hanteren als we ontdekken wat de oude symbolen van Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter al eeuwenlang proberen te laten zien over ons zelf

item3

 

Wie graag in deze uiterst boeiende dynamiek stapt

is van harte welkom van

woensdagavond 19 maart vanaf 18.00 uur t/m zondagmiddag 23 maart.

De bijdrage voor deze dagen, alles inbegrepen, bedraagt € 400,00.

Wie graag de betaling spreidt over 2 termijnen

neemt best even contact met ons op.

 

Poustinia - Beho 108 - 6672 Beho

080-51708- www.poustinia.be

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1