mensenknop1a1a1
ZINGEN IN VERBINDING ALS STILTE SPREEKT,

van vrijdagavond 29 november t/m zondag 1 december
bijdrage € 300,00

 

Tijdens de muziekdagen heeft Antje samen met Rose en Bert vormgegeven aan bewegingen vanuit de ziel, die in klank worden omgezet. Het werden indringende ervaringen, waarbij een ieder zich opgenomen voelde door klanken, die verbindend werken.

In verbondenheid met het wezen der dingen werd er samen gezongen en gemusiceerd.

Het waren diep menselijke authentieke momenten, waarin klank en stilte elkaar evenwaardig zijn.

Deze ervaring vloeit voort uit een samen afstemmen op wat innerlijk beweegt. De klank draagt en ondersteunt deze innerlijke beweging en wordt samenklank. Zo ontstaan helende klanken, die de gevoelsstroom bedding geven. Dit geeft diepe rust, gemoedsrust, die je tot jezelf brengen.

Op uitnodiging van ons is Antje bereid om deze ervaring met anderen te delen en zinvolle impulsen te geven om deze ervaring zelf op te doen.

Aan de drempel van De Advent, als aanloop naar Kerstmis, opent ze mogelijkheden om via het leren vertrouwen en kennen van de eigen stem dichter bij jezelf te komen.

Allerlei klanken ontstaan door haar manier van werken spontaan.

Het gaat niet om mooi leren zingen maar om het geven van ruimte aan de stem, die van nature haar eigen grondtoon kent en in die zin schoon is.

 

Antje geeft het weekend de titel: Zingen in verbinding.

Hieronder volgt een tekst waarin ze verdere duiding geeft:

 

Zingen in verbinding 

Over innerlijk zingen. Zingen is heilzaam voor een mens, zeker als je aandacht geeft aan de binnenkant van je zingen. Met de klank-georiënteerde manier van zingen ervaren we ‘innerlijk’ zingen, en hoe dat ons fysiek ontspant en de stem bevrijdt. Je wordt uitgenodigd om te zingen met al je zintuigen en verfijnt het ervaren van jouw klank.  De klank zelf heeft een werking op je. De klank zelf ontspant je lichaam en onderwijst de geest. 

Over expressie. Zingen verbindt binnen en buiten.  Zingen is je innerlijk stem horen en dat dan weer kunnen uiten. Zingen is je stem tot expressie te laten komen en te laten klinken.  In dit weekend zingen we  liederen vol klank en expressie die ons ook dichter bij ons zelf brengen. Liederen van verlangen en verwachting (want Kerst nadert!), meditatieve mantra’s en gregoriaanse gezangen, bijv. een gedeelte van een lied van Hildegard von Bingen.  Via speelse oefeningen nodig ik je uit om je stem te laten klinken. 

Over de stilte. Meditatieve momenten geven ons steeds een adempauze en brengen ons in de stille ruimte van binnen, waar ook klank is en alles samen komt.

Antje

 

Antje de Wit is zangeres en zangpedagoge, koordirigente en kerkmusicus.

Antje is een onafhankelijk (=freelance) musicus en heeft een eigen bedrijf getiteld "Symphonia".

Zie www.antjedewit.nl om nader kennis te maken.

Ze heeft zich verdiept in de muziek van Hildegard von Bingen. Haar liederen zijn klankrijk, inspirerend en helend.

 

Rose Debats, die tijdens de muziekdagen met klankschalen samen met Antje enkele prachtige meditatieve momenten verzorgde neemt eveneens deel aan het weekend.

Ze zal ook deze keer klankmeditaties verzorgen ter begin en afsluiting van de dag, die de sfeer en werking van deze klank en zangdagen versterken.

Rose Debats is klanktherapeute en vormgeefster van het Atelier de la terre, een huis voor kunst en heling.

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1