mensenknop1a1a1
LIED VAN DE STERREN  PEILEN

Peilen naar de geest, het denken voorbij.

 

Er is concreet gezien, niet Materie en Geest, maar er is alleen Materie die geest wordt.

Teilhard de Chardin

We denken veel, want we hebben dit in ons sterk ontwikkeld. We vormen meningen, oordelen, vooroordelen en denken na over wat we ervaren. Dit zijn allen vormen van actief denken. We maken ons hierbij bepaalde gedachten eigen.
Er zijn veel soorten gedachten. Vrolijke en sombere, opwekkende en verlammende, kritische en milde, sterke en zwakke gedachten, destructieve en constructieve gedachten en zo meer. Zo bezitten we heel veel gedachten. Het gevaar hiervan is dat gedachten ons soms bezitten. We denken dan dat we die gedachten, meningen, oordelen en vooroordelen zijn. De mens is zelfs in staat omwille van een gedachte zichzelf en een ander geweld aan te doen. Vele oorlogen gaan terug naar één doorgevoerde gedachte, die geloof geworden is.
Tegelijk trekken heel wat gedachten zomaar aan ons voorbij. Ze laten zich net als hierboven beschreven in vele vormen zien. Dit zou je passief denken kunnen noemen. Bij passief denken kunnen we constateren dat we denken zonder er verder iets mee te doen.

lucht1


Ze drijven aan ons voorbij zoals de wolken aan de hemel. Ze komen en gaan, keren terug, zetten zich soms dwangmatig door, of ontsnappen ons nog vóór we ze kunnen grijpen. Gedachten zijn niet van ons, ze dwarrelen rond en we pikken ze op uit de ether, onze leefwereld, ons werkveld. In die zin, met enige afstand kijkend, kan een voorbijtrekkende gedachte ons doen schrikken of daarentegen aanmoedigen. We hoeven niet met elke gedachte mee te gaan en ook niet elke gedachte te realiseren.
Hoe minder we gedachten ons eigen maken, hoe sterker we toeschouwer worden van de veranderingen in onze geest, die als een soort internet alles oppikt wat in de ether hangt.
Niet alles wat in de ether hangt is vruchtbaar, voert ons tot een verder bewegen in de ontwikkeling die we doormaken. Niet elke gedachte dient ons als mens.
We hebben een beetje geleerd hoe ons lichaam te voeden, maar onze geest daarentegen geven we doorgaans veel te weinig voeding.
Een niet goed gevoede geest neigt ertoe zich vast te klampen aan gedachten, die niet gefilterd worden door zelfreflectie. Bij zelfreflectie dragen we zorg voor onze geest en peilen we naar de zin van gedachten.
We realiseren ons dan wat John Churton Collins schrijft: ‘ We zijn niet méér verantwoordelijk voor de kwade gedachten die ons door de geest gaan dan een vogelverschrikker voor de vogels die over het zaaibed vliegen dat hij bewaken moet. De enige verantwoordelijkheid in beide gevallen is te beletten dat ze neerstrijken.’
We stoeien dus heel wat met het element lucht in ons, dat ons in beweging houdt en een beweging doet inzetten, als het in zijn element is. Dat betekent als de geest vrij in ons bewegen kan.

Het element lucht vertegenwoordigt de werking van de geest in ons, de inspiratie werkzaam in het universum, die inzicht en doorzicht schenkt in de geheimen van het Leven en ons leven. Dit veronderstelt een bewust worden van de werkzaamheid van het element lucht in ons. Een krachtig instrument dat, indien ten volle benut onze passie voor het leven aanwakkert. Het is dit element dat ons bloed doet stromen en ons levendig maakt. De Adem Gods zoals het in de mystieke traditie wordt benoemd.

De mens spreekt echter maar een klein deel van zijn denkvermogen aan. Het denken waarmee we gevoelens en ervaringen willen doorgronden is wel geschikt om te meten en te wegen, maar niet om te peilen naar de zingeving van de dingen. Hiervoor spreken we het hoger denkvermogen in ons aan, dat patronen herkent, thema’s, verbanden ziet, de dingen hun naam geeft, de wetten beschrijft die de bewegingen in het universum veroorzaken. We boren dan onze geestelijke grond aan, die onze diepste gevoelens erkent en herkent. Een geestelijke grond, die in staat is onderscheid te treffen, te filteren, te vervolledigen, te corrigeren en te veranderen en nieuwe lagen aan te spreken.

Het denken kan een prachtig instrument zijn als we beseffen waartoe het in staat is, als we zijn mogelijkheden en beperkingen onderkennen. Als we negatieve denkpatronen onderscheppen en ons vrijmaken van overgeërfde meningen, geloofsovertuigingen, vooroordelen. We durven dan weer oorspronkelijk denken. De veranderingen van onze gedachten zinvol vertalen en we reflecteren bij wat we ervaren, de zin ervan peilend.

lucht2

Kahlil Gibran schreef in dit verband ooit: ‘ Wijsheid is poëzie die zingt in de geest’.

Het element lucht neemt in de dierenriem drie gedaanten aan: de Tweelingen, de Weegschaal en de Waterman zijn de tekens die de verschillende kwaliteiten van het element lucht belichamen.

Ze staan voor Hogere Intelligentie, of het zien van verbanden in natuur en alles wat er deel van uitmaakt.
Synthese, het herkennen van de essentie, de kern der dingen en Wijsheid, het ontdekken van de verborgen leidraad in dit alles.

We gaan in dit weekend schouwend, reflecterend, beeldend en peilend een confrontatie aan met het element lucht in ons. We ontdekken hoe de geest in ons werkt, hoe we de geest kunnen voeden en hoe we ons creatief denkvermogen kunnen aanspreken. Dan reizen we vrijer in ons eigen universum en krijgen we net als de god Mercurius vleugels, om tussen hemel en aarde vrij te bewegen.

Verhalen, symbolen, en praktische oefeningen stofferen deze boeiende ontdekkingstocht naar de werking van Gods’ adem in ons.

donderdagavond 24 januari 18.00 uur t/m zondagmiddag 27 januari 2013

Het lied van de sterren


We bieden hierbij aan de deelnemers de kans om de verbanden tussen de feestdagen,
de twaalf energieën, die al het leven sturen, en de innerlijke levensloop bloot te leggen.
Op deze wijze komen de deelnemers tot een steeds bredere en diepere kijk op de verschillenden dimensies van het leven.
Er worden tevens naar sporen gezocht om deze in het dagelijkse leven te integreren. Ook hier dienen beelden, symboliek, verhalen en geleide meditatie dit proces van verinnerlijken.

 

Voor alle vierdaagsen geldt:
Start op donderdagavond:
18.30uur avondmaal met aansluitend meditatie en inleiding van het thema
Werksessies verdeeld over de dagdelen met pauzes.
Tijdens deze dagen worden ook een paar wandelingen voorzien,
die naargelang het weer in de voor-of namiddag worden ingepast
Avonden: meditatie met beschouwing van het thema via beelden.

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1