mensenknop1a1a1
DE PORSELEINKAST  VAN DE INTROVERTE

 

‘ Ken wat U voor U ziet,
en wat voor U verborgen is, zal U geopenbaard worden.
Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden.’

Uit het Thomasevangelie

 

Als de zon opkomt wordt het leven wakker. De haan kraait. De vogels zingen. De mens ontwaakt en komt in beweging en richt zijn aandacht op de buitenwereld. Door het licht wordt alles zichtbaar, waarneembaar en tastbaar aanwezig. Door het licht treden we in relatie met een zich aan ons ontvouwende wereld. De energie die door de zon gewekt wordt geeft de impuls tot een buitenwaartse energie, waarbij de stimulans van buitenuit komt, door wat er buiten ons gebeurt.

Als de zon ondergaat en de nacht haar intrede doet wordt alles stiller. De natuurgeluiden worden gedempt. Vele activiteiten vallen stil en er is minder beweging. Door het donker vervagen de vormen, lijkt het ene in het andere op te gaan, het innerlijk waarnemen wordt belangrijker dan het uiterlijk zien. Zo geeft de nacht een impuls tot een binnenwaartse energie. Wat zich in de innerlijke wereld afspeelt, in de wereld van de dromen en de reflectie over de voorbije dagervaring wordt belangrijker dan wat er zich in de buitenwereld afspeelt.

De zon en de maan wisselen elkaar af en versterken elkaars werking. Samen leveren en verwekken ze de energie die we nodig hebben om hier op deze planeet te leven, om in te spelen op wat zich innerlijk in ons en uiterlijk om ons heen afspeelt. Beide energieën zijn onvervangbaar en aanvullend ondersteunend.

item1

Ze creëren samen ook een ritme, ze zijn de pulserende golfslag van het leven. De zon en de maan leren ons dat we ons op twee manieren tot het leven kunnen verhouden en dat deze natuurlijk zijn. De mens kan een voorkeur hebben voor de zon of voor de maan en er zelf een oordeel mee verbinden maar de natuur maakt géén onderscheid. Vogels, planten, bloemen volgen de beweging en manifesteren deze dubbele beweging. Geluid en stilte, een zich openen en sluiten, wortelen en groeien, actie en rust.

De mens beantwoordt deze beweging overeenkomstig zijn geaardheid. Dat onderscheidt de mens van de andere schepselen. Al bezitten de natuurverschijnselen kwaliteiten die overeenstemmen met een zich naar binnen of naar buiten ontvouwen.

Is de mens van natuur naar binnen gekeerd dan is het zich naar buiten bewegen minder vanzelfsprekend.
Is hij daarentegen naar buiten gekeerd dan verloopt de beweging naar binnen wat minder soepel. Alsof voor de andere beweging een extra stimulans nodig is om ze te vergemakkelijken.
Zonder deze stimulans lijkt de ene beweging de andere te overschaduwen en dan kan je uit balans geraken. Wat ook nog eens meespeelt is het feit dat een mens zijn geaardheid niet kan veranderen, wat echter niet belet dat de andere beweging zich ook in hem voltrekt. Maar het maakt een wereld van verschil als hij er bewust of onbewust mee omgaat en als hij leert de andere kwaliteit te ontwikkelen.

Door de snelle ontwikkeling die de mensheid doormaakte verloopt het leven steeds sneller.
Dag en nacht lopen steeds meer door elkaar. In dit perspectief wordt de buitenwaartse beweging overgewaardeerd en de binnenwaartse ondergewaardeerd.
Ook in het onderwijs wordt je meer getraind in het naar buiten keren dan in je innerlijk beluisteren.
Dit heeft een direct gevolg op het beleven van de natuurlijke geaardheid van de mens.
Wie van natuur op een relatie leggen met de wereld georiënteerd is, wordt geweldig aangemoedigd met het gevaar overprikkeld te worden. Wie echter meer op de binnenwereld is afgestemd voelt zich afgesneden met het gevaar te weinig impulsen te krijgen om zich in de wereld te profileren.
Beide gevaren kunnen tot vervreemding leiden, tot het niet meer in balans geraken, tot het verlies van contact met de andere kwaliteit van de levensenergie.
Want binnenwaarts en buitenwaarts zijn kwaliteiten van de Levensenergie.

item2

 

In de schepping belichaamt de mens deze kwaliteiten in vele variaties. De Levensenergie beweegt op een schaal van uitgesproken introvert en uitgesproken extravert en alles wat er tussen ligt. In de eerste levenshelft leef je meer vanuit je basisgerichtzijn en later dringt zich de andere kwaliteit steeds meer op omdat het leven naar evenwicht neigt en dat evenwicht is cruciaal in de ontwikkeling naar volledig mens-zijn.

In dit weekend zoemen we in op introversie, de kwaliteit die zeer miskend wordt en waar rond heel wat misverstanden bewegen.

Wie van natuur introvert is vind moeilijk zijn spiegel tot zelfherkenning en voelt zich vaak onhandig in het hanteren van deze kwaliteit.
Het niet weten van hoe je in elkaar zit en hoe je van natuur respons geeft aan je omgeving kan heel veel innerlijke verwarring creëren. Zo zie je vaak dat introverte kinderen in hun schelp kruipen en veel te weinig van zich laten zien zodat de omgeving niet weet wat er in hen omgaat.
Of men probeert ze aan te passen en dat schept angst want ze voelen niet dat hun innerlijk meegaat in de beweging. Ze leren als het ware een taal spreken die ze niet verstaan en hun eigen taal vergeten ze of kennen ze niet meer.
Jammer genoeg worden ze ten onrechte als asociaal gezien terwijl een verschillende geaardheid gewoon een andere sociale betrokkenheid als gevolg heeft.

Een introvert georiënteerde persoonlijkheid heeft andere stimulansen nodig dan een extraverte persoonlijkheid. Dat is een gegeven dat vaak in de schaduw glijdt en tot grote misverstanden en onbegrip leidt.
Een onjuiste stimulans kan tot een gevoel van overweldiging leiden. Het ontbreken van de juiste stimulans tot vereenzaming en het gevoel in jezelf opgesloten te zitten.
Schuchterheid valt niet samen met introversie. Toch worden de twee vaak met elkaar verward.

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen die illustreren hoe onbekend en dus ook onbegrepen deze geaardheid is.
Bovendien bezit een introverte persoonlijkheid een gevoeliger zenuwstelstel waardoor je op bepaalde prikkels hypergevoelig reageert.
Veel van wat nu hooggevoeligheid wordt genoemd, vloeit rechtstreeks voort uit de miskenning van introversie als een van binnenuit op het leven gericht zijn, wat een andere levenswijze vraagt om in balans te blijven.

Want uiteindelijk heeft de introverte persoonlijkheid een diepe hunker naar een nog niet beleefde extraversie en een extraverte persoonlijkheid naar een nog niet beleefde introversie.

 

Sommige mensen bewegen in beide en kunnen deze goed in zichzelf uitbalanceren.
Een geaardheid kan men niet veranderen.
Wat wel mogelijk is, is ze integreren.
Daarom exploreren we in dit weekend ten volle deze kwaliteit van de Levensenergie.
We ontdekken haar waarde en haar eigenheid, we ervaren de praktische vertaling ervan in concrete oefeningen, die haar essentie blootleggen.
We duiden de innerlijke dynamiek van deze levensenergie en zetten ze in het perspectief van extraversie en hoe deze twee stimulerend op elkaar kunnen werken.
Ook wordt er aandacht geschonken aan de invloed van trauma’s, leefomstandigheden, ziekte en verlies op een extreme introverte ontwikkeling, die het betrokkene moeilijk maakt zichzelf te ontgrendelen.

 

Dit weekend komt tegemoet aan de vraag:

 

- hoe met deze kwaliteit in mezelf omgaan en mezelf meer comfort geven

in het in de wereld bewegen

- hoe kan ik mijn eigen taal leren spreken en mij aan de anderen verstaanbaar maken

- hoe kan ik door deze kwaliteit aan te spreken mezelf meer ontwikkelen

- hoe ga ik om met een extraverte partner, vriend, kind enz

- hoe bescherm ik mij tegen overprikkeling en hoe vind ik de juiste stimulans

- hoe ontwikkel ik mijn extraversie en in welke vorm vertaal ik ze

- welk is het verband tussen introversie en hooggevoeligheid

 

Voor wie extravert georiënteerd is kan het inzicht en helderheid geven in het anders zijn van de ander en hoe ermee in relatie treden; maar bovenal reikt dit weekend tools aan om met je eigen introversie goed om te gaan en ze niet op te offeren aan een te sterk naar buiten georiënteerd zijn waardoor stress en burn-out jouw overgevoeligheid uit het oog doen verliezen.

Het weekend kent een rustig meditatief verloop en ieder krijgt de ruimte om bij deze thema’s te reflecteren en tot meer herkenning te komen van hoe hier veilig en kwetsbaar mee om te gaan.

Ik begeleid dit thema vanuit een levenslange ervaring met een uitgesproken introverte geaardheid, waardoor ik als kind zeer vereenzaamde maar waaruit ik nu de voordelen put en ze zinvol verbind met de kwaliteit extraversie.

Beyens Huguette

 

Een ieder is welkom op vrijdagavond 20 februari om 18.00 uur
t/m zondagmiddag 22 februari 2015 om 14.00 uur.

De bijdrage voor het weekeind (alles inbegrepen) is € 230,00.

 

 

 

Huize Poustinia - Beho 108 - 6672 Beho

www.poustinia.be - info@poustinia.be - 080-517087

 

 

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1