mensenknop1a1a1
DE GULDEN SNEDE

 

De gulden snede of het vinden van de “gulden” middenweg.

afstemmen op de juiste verhouding in het leven

 

Awe-inspiring is een Engels begrip waarvan alleen de klank al precies laat horen wat de betekenis is van dit begrip.

Awe is de klank die we voortbrengen, of we nu Engels spreken of Nederlands, wanneer we oog in oog komen te staan met iets dat ontzag-wekkend is. Iets dat ons ontzag wekt.

Ik kan voor jou niet uitmaken wat dat is.

Maar heel graag wil ik een poging doen om bij jou, als eventuele deelnemer van dit weekeind, dit diepe gevoel van ontzag op te roepen.

Via allerlei beelden uit de natuur, uit de kunst en uit de architectuur wil ik jullie laten zien en ervaren dat er aan veel vormen een verborgen ordening ten grondslag ligt.

Een verborgen ordening die terugvoert op een “kostbaar juweel”.

Het was Johannes Kepler, die deze term gebruikte, toen hij zijn ontzag onder woorden bracht. In het bestuderen van de wetmatigheden die maken dat planeten rondom een zon draaien, ontdekte hij een aantal wetmatigheden, een aantal fundamentele natuurwetten die bij hem leidde tot een diep ontzag.

Lang voor hem waren er al mensen geweest die dit “juweel” hadden ontdekt, maar pas in de 19e eeuw kreeg zij de naam:

DE GULDEN SNEDE.

De gulden snede is een verhoudingsgetal dat we in de natuur op allerlei plaatsen tegen komen.

phi1

Een getal dat we zelf bv. vaak onbewust gebruiken wanneer we een vlakverdeling toepassen of wanneer we op zoek zijn om een stilleven zo te rangschikken dat het voor ons gevoel harmonie uitstraalt.

In het weekeind zal ik jullie allerlei voorbeelden tonen waarin deze gulden snede is verwerkt en we gaan er zelf ook mee aan de slag wanneer we onze eigen gulden snede passer maken.

 

item1

Maar we proberen ook een verdiepende stap te maken.

We gaan proberen te zien of we de gulden snede kunnen vertalen naar ons menselijk handelen.

Onlangs zag ik een fragment uit de film: Mandela; a long walk to freedom.

Mandela spreekt zijn volk toe met de woorden:

“Ik ben Uw leider. En als U een verkeerde keuze maakt, moet de leider U dat zeggen.
Wel, ik zeg U dat U fout bezig bent. U dient de weg van de vrede te gaan. Dat is de enige weg.”

 

 

Hoe werkt dat nu precies in ons. Dat weten dat we niet goed bezig zijn.

 

Wanneer zijn we dan wel goed bezig.

Wanneer staan we in de juiste verhouding tot de ander.

Wanneer staan we in de juiste verhouding tot onszelf.

Wanneer staan we in de juiste verhouding tot onze schepper.

 

mandela

 

Wel in de natuur vinden we een juweel dat ons iets zegt over verhoudingen.

We maken in het weekeind een vertaalslag van de geometrie in de zonnebloem naar ons eigen menselijk functioneren en we zullen ons verbazen.

Mijn mond valt voortdurend open wanneer ik zoek naar deze verbanden en ze probeer toe te passen.

Hiervan getuigen geeft me een diep verbonden gevoel.

 

Is er dan toch een kunde die weet heeft van hoe ons te verhouden tot.

 

Ja zeker, die heet “wis”kunde.

Op voorwaarde dat we haar niet verengen tot “calculus”- rekenen.

Wis-kunde gaat ook over applicatie-toepassing.

Maar vooral over inspireren tot.

sunflower2

Kijk maar eens naar een zonnebloem en met name het hart ervan.

Als je daar in kijkt zie je hoe de getaltheorie in de vorm van een Fibonacci-reeks, vorm krijgt in een tweetal spiralen die maken dat de nieuwe zaden op de meest efficiente wijze zijn gerangschikt en een prachtig figuur vormen die blijft inspireren, wanneer we zien dat de bloem haar hart voortdurend naar de zon richt.

In Poustinia van vrijdagavond 24 oktober om 18.00 uur t/m zondagnamiddag 26 oktober om 14.00 uur.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Bijdrage: € 220,00 alles inbegrepen.

 

Poustinia - Beho 108 - 6672 Beho - 080-517087

www.poustinia.be - info@poustinia.be

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1