mensenknop1a1a1
FAMILIEDYNAMIEKEN VAN OFFER TOT ZELFGAVE

 

Waarde toekennen aan speelt een fundamentele rol in ons leven. We kunnen waarde hechten aan geld, aan status, aan wat anderen denken, aan geloof, aan een levensvisie. We geven een emotionele waarde aan dingen die ons iets waardevols helpen herinneren, of symbool staan voor waarden die we willen integreren. Ons leven hangt vol van dingen, belevenissen, gedragingen die we een waarde toekennen. Toch neigt onze cultuur ernaar om weinig of geen waarde toe te kennen aan gevoelens. We groeien op en krijgen weinig gevoelens gespiegeld waarin we die van ons herkennen. Het niet herkennen van gevoelens leidt tot het onderdrukken of het ontkennen ervan. Het erkennen en herkennen van een gevoel hoeft niet noodzakelijk te leiden tot het uitleven ervan. Het uitleven van een gevoel is niet altijd mogelijk of zinvol. Maar de beleving ervan leidt tot een beter kennen van jezelf en handelen overeenkomstig met wat je voelt. Het beleven heeft namelijk te maken met het au serieus nemen ervan, het willen kennen en ontmoeten. De keuze kunnen maken tussen het uitleven of beleven van een gevoel is fundamenteel voor onze emotionele gezondheid. Het is je eigen roer leren hanteren en varen in de richting die je wil. Dan is er sprake van kracht. Kracht betekent hier afgestemd zijn op wat in jou beweegt, wat zoveel betekent als het waarde toekennen.

Het niet afgestemd zijn op het eigen gevoelsleven maakt afhankelijk en machteloos. Deze afhankelijkheid dwingt je kracht te ontlenen aan anderen ter compensatie. Dit speelt zich hoofdzakelijk onbewust af. Maar als er sprake is van afhankelijkheid is het niet kracht die anderen ons aanreiken. De macht die een ander op deze wijze over je heeft of krijgt wordt dan met kracht verward. Deze verwarring kan al op heel vroege leeftijd plaatsvinden Op deze wijze ontstaan situaties waarin iemand een onderdrukt gevoel uit ageert op een ander die door conflict te vermijden dit gevoel met alle macht onderdrukt. Het is vaak temperament dat bepaalt of we de onderdrukking actief of passief ondergaan. Als dit in een relatie een patroon wordt dan ontstaat een negatieve spiraal waarin macht en onmacht met elkaar een steekspel voeren. Zo ontstaan verhoudingen waarin het ene temperament aanspraken maakt op een tegemoetkoming van de eigen behoefte en een ander de eigen behoefte opoffert om conflict te voorkomen. Het zijn beide uitingen van het onvoldoende kunnen waarde verlenen aan wat men voelt wat leidt tot een miskenning van de zelfwaarde.

Dit steekspel kan leiden tot het je chronisch slachtoffer voelen van wat anderen wel of niet doen, wel of niet wensen.

Het doorbreken van deze negatieve spiraal kan door bewustwording van je eigenwaarde. Deze eigenwaarde hangt samen met de bereidheid een gevoel naar waarde te schatten wat niet betekent het blind volgen. Een gevoel is een richtingwijzer die ons iets vertelt over wat we wel of niet kunnen, waar onze grenzen liggen, wat ons goed of niet goed doet, wat bijdraagt tot onze ontwikkeling en niet. Het hoort tot het geestelijk vermogen van de mens om van zichzelf aan anderen en de wereld te geven. Er wordt hem niet gevraagd meer te geven dan hij kan of van zijn eigenwaarde af te zien. Tegelijk is zelfgave een leerproces, waar het kennen en onderscheiden van de eigen mogelijkheden een wezenlijke rol speelt.

Offer ontstaat in de blinde liefde die de ander een kracht toedicht die in jezelf niet als zodanig wordt herkend. Zelfgave is het delen van een kracht met een ander die je als zodanig erkent. Het is waarde toekennen aan wat jezelf gegeven is.

offercartoon

In dit weekend werken we met rituelen en kleine archetypische opstellingen die ondersteuning bieden bij het loslaten van de offerrol. Ook verhalen en beelden worden aanvullend gebruikt. Het richt zich tot mensen die een sterke neiging moeten weerstaan om voor iedereen in de bres te springen, of die te inlevend naar een ander zijn en zo zichzelf voortdurend voorbij lopen, voor mensen die constateren dat hun ontwikkeling serieus belemmerd wordt door hun veel te grote engagement naar de buitenwereld en ook voor hen die zeer beinvloed worden door de wel of niet uitgesproken noden van anderen en aan zichzelf voorbij leven.

In alles wat wordt aangereikt gaat het om het aanspreken van een natuurlijk vermogen om onderscheidt te maken tussen wat je wezenlijk dient. Dit onderscheidingsvermogen draagt ook bij tot het onderscheiden van wat de ander wezenlijk dient. Op deze bodem kan zelfgave gedijen en wortel schieten. Door zelfgave komt een mens steeds dieper tot zichzelf en begeleidt hij de ander naar zijn wezen toe. Zelfgave is ziende en beweegt zich steeds binnen de grenzen van het mogelijke. Het mogelijke dat in zichzelf het mysterie van het onmogelijke draagt omdat kracht niet eerder verkende mogelijkheden aanboort.

In deze geest oefenen, reflecteren en mediteren we in deze dagen waarin de natuur zichzelf overvloedig geeft tot groei en bloei van wie zich in haar herkent en overeenkomstig deze herkenning leeft.

 

 

"Dien eerst de hemel en dan hen die de hemel dienen, daarna dien hen die door hun natuur de hemel openbaren zoals vogels, bloemen en schepselen van het veld." 

Manly Palmer Hall

 

vrijdagavond 8 juni vanaf 18.00 uur t/m zondagmiddag 10 juni om 14.00 uur

 

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1