mensenknop1a1a1
SPIRITUELE VIERDAAGSE  NIET IK MAAR

 

Pasen nodigt ons uit om driedimensionaal te denken, waar te nemen en te voelen. Het verlies van contact met de verschillende lagen van de werkelijkheid maakt dat we geestelijk onvruchtbaar worden. Ideeën, gewaarwordingen en gevoelens, hoe sterk ook, kunnen zich dan niet in de vorm uitdrukken. Ze worden niet voldoende door geest bevleugeld. Intuïtief is de mens van nature ingebed in een energie die in ons lichaam, onze ziel en geest werkzaam is en naar eenheid streeft. Deze innerlijke stuwende energie naar eenheid ervaren we vaak in de vorm van heimwee. Een heimwee dat verwijst naar de mogelijkheid om volledig te zijn.

Dit volledig zijn staat tegenover volmaakt zijn. Ontdekken hoe we steeds meer in de richting van volledigheid kunnen bewegen is groeien in het bewustzijn dat we geestelijke wezens zijn die de blauwdruk in ons dragen van het universum.

In het universum werkt een centrerende kracht, een geestelijk principe. Naar dit geestelijk principe verwijzen ook de woorden :’Niet ik maar de vader in mij’.

Het ik verhoudt zich tot iets groters, iets dat vollediger is dan de beperkte standpunten die het ik kan innemen in zijn verdeeld zijn door vooringenomenheid.

In deze tijd wordt dit geestelijk principe de “spirit-mind” genoemd, een ordenende kracht die de verbanden in de schepping blootlegt.

Pasen is het feest dat in wezen verwijst naar het vinden van de weg die terug naar huis voert: het thuiskomen bij de Vader. Als we het woord ‘vader’ zonder vooringenomenheid nemen dan kunnen we gaan spreken over de werking van de derde kracht in ons. Deze derde kracht heeft vaderlijke en moederlijke eigenschappen en is in die zin ook volledig. Door in deemoed voeling te krijgen met deze derde kracht beginnen we de innerlijke structuur van ons wezen te ontdekken en worden we opgetild boven de grenzen van onze beperktheid. Het ik realiseert de dingen binnen de grenzen van “ik begrijp”, het wezen realiseert de dingen in het kennen van de relatie tussen ik en de vader in mij. Het ene vraagt wilskracht, het andere doet appèl op de wil in ons om ons in te voegen in het geheel.

triniteit

Een prachtig instrument dat ons in handen is gegeven om deze dynamiek te leren leven is de driehoek, die de basis is van alles in de schepping. We gaan dan ook via ervaring en innerlijke reflectie dit prachtige symbool uitdiepen om te ontdekken hoe het ons helpen kan om geestelijk vruchtbaar te functioneren.

Tijdens deze paasdagen worden door animatie, beelden en metaforen en verhalen en praktische oefeningen via de driehoek innerlijke sporen gevonden, die leiden naar volledigheid, tot het sluiten van de driehoek.

Het zelf als helende, structurerende kracht wordt dan een kompas om veilig te bewegen in een wereld die steeds meer van ons vraagt. Een wereld die ons vooral uitdaagt om in contact te zijn met onze innerlijke stuurkracht.

Pasen viert de menswording. Dit is een proces dat zich nu volop aan het voltrekken is. We worden bewust van de noodzaak om met een bredere kijk op het leven structuur te geven aan onze dagelijkse belevingen. Deze menswording kan niet zonder actieve participatie. Actieve participatie veronderstelt echter het kennen van onze instrumenten. In dit proces speelt het kennen en ervaren van de werking van de driehoek een krachtige rol. Zo kunnen we met een open geest kennis nemen van ons vermogen om medeschepper te zijn.

Indachtig de woorden:

‘ Wanneer u de twee tot één maakt,

zult u de zonen van de Mensheid worden;

en wanneer u zegt: Berg verplaats u, zal hij zich verplaatsen.’

 

Jesus van Nazareth

Het Thomasevangelie

van donderdagavond 5 april t/m zondagmiddag 8 april

bijdrage € 285,00 alles inbegrepen

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1