mensenknop1a1a1
DE MATTHEUS PASSION een ontmoeting met

 

De Mattheüs Passion
Een ontmoeting met Bach en met jezelf!

van 10.30 uur op 23 februari tot 16.00 uur op 24 februari 2013

 

In deze cursus nodigt, na een korte schets van de geschiedenis van de passiemuziek en het leven van J. S. Bach, Wim de Vrij de deelnemer uit om op ontdekkingstocht te gaan.

In het ochtendprogramma vertelt Wim op een boeiende wijze over de Mattheüs Passion en neemt hij je mee in het lijdensverhaal. Daarbij wordt veel naar de muziek geluisterd.

Aan de hand van verschillende stukken worden de achterliggende ideeën van Bach duidelijk gemaakt en krijgt de deelnemer o.a. inzicht in de structuur van de Mattheüs Passion en de samenhang tussen tekst en muziek. Tevens wordt antwoord op de vraag gegeven waarom er nu precies dat aantal choralen, aria’s, recitatieven, vrije stukken, etc, zijn en niet één meer of minder. Hierdoor komen nieuwe dimensies aan het licht waardoor er op een geheel andere manier naar dit werk van Bach geluisterd kan worden.

mattheus

In het middagprogramma worden levensthema’s uit de passie naar voren gehaald.

Iedere deelnemer gaat op een persoonlijke manier aan de slag met deze thema’s, zowel individueel als in groepsverband. Wim begeleidt op een zorgvuldige en stimulerende wijze iedereen om een verbinding tot stand te brengen tussen wat het thema oproept aan gevoelens en gedachten en hoe hier op een creatieve wijze uiting aan gegeven kan worden.

Hierbij gebruikt hij o.a. vrije muziek improvisatie en beeldende technieken als werkvorm.

Al het doorleefde leidt naar een bepaald punt: een gezamenlijke uiting van ons passieverhaal op de zondagmiddag.

Zaterdagavond is er een ontspannend programma waarin een film over Bach wordt vertoond.

De cursus staat open voor iedereen.

Kosten en voorwaarden: € 260,00; kom je al vanaf vrijdagavond dan € 300,00

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1