mensenknop1a1a1
LIED VAN DE STERREN -

 

Het is het kind dat het oergeheim in de Natuur kent en het is het kind in onszelf
waar we naar terugkeren.
Het kind in ons is eenvoudig en nederig genoeg om het Geheim te leven.

Chuang Tsu

 

In de steeds donker wordende dagen van december roert zich in ons ook weer het innerlijk licht dat zich een weg baant doorheen de donkerte van onze kwetsuren. De ziel volgt de loop der seizoenen. Na de herfst die ons aanspoort om los te laten, nadert de winter ons met zachte voeten om ons bij de hand te nemen en ons dichter naar ons innerlijk vuur te gidsen. In de innerlijke ruimte waarin we naakt tegenover onszelf staan, ontdaan van het oppervlakkige, wacht ons een ontmoeting met wat ons wezenlijk roert: de hunker om te worden wie we zijn. Te vaak, tijdens het soms hobbelige parcours van ons leven, versmelten we met het verwondde kind in ons, dat vaak ontkend en verwaarloosd wordt.

Als we dit kind niet zien en erkennen neigt het ertoe ons steeds opnieuw te verwonden tot we onze aandacht erop richten en het bij de hand nemen om het verder te leiden in zijn ontwikkeling. Van verleden naar toekomst. Van klein naar groot. Een beweging van binnen naar buiten.

Het magische kind in ons dat in staat is om boven onze wonden heen, ons mee te nemen in een scheppende constructieve beweging, dreigt door het versmelten met het verwondde kind in de schaduw te geraken en zelfs totaal buiten zicht. Het krijgt weinig of geen kansen in een samenleving waarin de verwondering steeds meer plaats maakt voor de vanzelfsprekendheid der dingen. Als de Kersttijd nadert vullen de winkels zich weliswaar weer met de magie van de kerstdecoratie, die in de veelheid van het aanbod een vertwijfelde poging doet om de verwondering in ons te wekken.

Doch het magische kind in ons weet beter, het leeft van binnenuit, het drinkt aan de bron van dat deel in ons dat hunkert naar wording, naar zelfvervulling, Het scheppende leven dat ons weer in contact doet komen met onze goddelijke oorsprong, onze levensgrond waaruit we steeds nieuwe krachten kunnen aanspreken. Altijd weer opnieuw ondanks alles wat tegenzit.

In december verwijzen alle feesten naar het bestaan van het magische kind in ons. Altijd is het vergezeld van een oude magiër, die het inwijdt in de kunst van het leven. Die het kind behoedt tegen kortzichtigheid en een te egocentrisch standpunt. Die met het kind de horizon verkent van de ongekende mogelijkheden. Deze ongekende mogelijkheden worden symbolisch vertegenwoordigd door de geschenken van de Sint of van de wijzen uit het Oosten. In sommige landen verschijnt de oude wijze man in de gedaante van de Kerstman enz. De oude wijze man die de verbeeldingskracht van kinderen wekt, opdat ze niet verstrikken in de begrenzing van de rede, die indien niet goed gehanteerd, de verwondering bedreigt. Deze symboolfiguren staan voor een innerlijke beweging die we bewust kunnen maken in een periode van het jaar waar de natuur er ons aan herinnert dat we al het overbodige kunnen loslaten om te investeren in ons geestelijke leven.

magischekind

In de grote voedende tradities van de mensheid is de verbeeldingskracht de kracht die elke vernieuwing, geboorte, wending begeleidt. De verbeeldingskracht zet zich spontaan in beweging als er een intentie is om een beweging te maken van klein naar groot.

Van niet weten naar weten. Van twijfel naar vertrouwen. Van onzekerheid naar bedding, van angst naar moed. Van vraag naar antwoord. In het Boeddhisme wordt verbeeldingskracht een onmisbaar instrument in de dagelijkse meditatie. In de christelijke traditie geeft de verbeeldingskracht vorm aan visioenen van mystici, die perspectieven openen. Ze overschrijden alle interpretaties die berusten op oordeel en analyse.

De verhalen van de decembermaand zijn ook altijd verhalen over deemoed. De winter symboliseert een bewegen van donker naar licht. Het zoeken naar de innerlijke waarheid, de innerlijke leidraad. De kracht die ons hierbij helpen kan is de verbeeldingskracht. Hij maakt deel uit van onze hogere geestelijke vermogens en kan bewust worden ingezet voor de geboorte van het goddelijk kind in ons, de ziel die zich ingebed voelt in haar geestelijke grond. We zijn immers goddelijke wezens in een menselijk lichaam. Het leven is een continue bewegen van het reeds gekende naar het wekken van het ongekende om ons innerlijke draagkracht te vergroten. Deemoed en verbeeldingskracht gaan altijd hand in hand. Het is leren buigen voor een kracht die ons verder brengt en die verder reikt dan wat we kennen. In het Kerstverhaal vertegenwoordigen de herders, die vol bewondering en verwondering het kind aanschouwen deze deemoed.

Wat we in deze dagen doen is actief inspelen op wat de natuur ons voorleeft. Toegeven aan de beweging om het zichtbare tot de kern te herleiden en ruimte scheppen voor het onzichtbare dat even levendig is.

We doen dit door een levendig contact met de natuur maar tegelijk leren we door oefeningen en het werken met verhalen en symbolen onze verbeeldingskracht aanspreken en gebruiken. Zo ontdekken we hoe we hem ten dienste kunnen stellen van het goddelijke kind in ons, dat in deze gezegende tijd zich in ons roert en ons aanspoort tot authentiek leven.

Een leven dat niet gedicteerd wordt door patronen, vooroordelen en kortzichtigheid maar de verwondering als sturende kracht als voertuig neemt.

Het zijn dagen waarin we de innerlijk warmte aanspreken en op deze wijze meer bedding geven aan de diepe hunker in ons in overeenstemming te leven met wie we wezenlijk zijn.

Ben je in deze dagen op zoek naar een zinvolle invulling voor de Kersttijd dan kan je deze dagen hiervoor benutten en ontdekken hoe ze je verder dragen doorheen de tijd van het jaar die het meest appèl doet op onze geestelijke kracht. Je hoeft geen ervaring te hebben op dit gebied om deel te kunnen nemen. Alleen de bereidheid om te leren wat in oude geschriften van de mensheid als volgt wordt verwoord:

Keer terug naar het begin,en word opnieuw een kind.

Tao te King

 

Als je niet wordt als kinderen kan je het Rijk der Hemelen niet betreden.

Jezus van Nazareth

van donderdagavond 20 t/m zondagmiddag 23 december

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1