mensenknop1a1a1
LIED VAN DE STERREN -

Spirituele vierdaagse - lied van de sterren

De kracht van het scheppen - het vuur van het nieuwe begin.

Als we Pasen vieren dan begint de natuur aan een nieuwe cyclus. Al het leven, dat zich ondergronds reeds maanden lang heeft gevormd breekt open en alles ontkiemt. Het is dan een grote chaos in de natuur. Alles wat ooit een eenheid vormde valt uiteen in talloze mogelijkheden die tot ontwikkeling kunnen komen. De energie die ervoor zorgt dat die doorbraak plaatsvindt is het element vuur. Dit is het grootste geschenk, dat de mens in handen kreeg. De kracht om uit het reeds bestaande iets nieuws te creëren. Een van de oudste symbolen met Pasen verbonden is het ei, waaruit het kuiken geboren wordt. In de grote scheppingsmythen van deze planeet komt deze symboliek in verschillende varianten terug. Het nieuwe, dat zich uit het oude ontwikkelt en de belofte van een nieuwe toekomst in zich draagt.
In een van de prachtige liederen van Huub Oosterhuis zingen we: ’Het waaien van de geest gebeurt aan ons vandaag. Het vuur van in het begin, we ademen het in...’

We leggen in dit weekend via filmbeelden, symbolen, archetypische astrologie -en psychologie, oude teksten en een spel contact met de scheppingskrachten, die zich in ons en in de natuur manifesteren. We ontdekken ook het verband met de diepere symboliek van Pasen en peilen naar de verborgen diepen in het paasverhaal. Door de verbanden, die zich dan manifesteren, krijgen we een directe ervaring van de kracht van het vuur in ons, dat ons zowel aantrekt als afschrikt. Om met het vuur te kunnen omgaan moet de mens inzicht krijgen in de macht, die hem gegeven is om het leven te handhaven of te vernietigen. Deze workshop in dan ook een eerlijke confrontatie met het vermogen tot scheppen in ons, dat ons dwingt ons over de zin van leven en dood te bezinnen. Een thema dat tot het wezen van het aloude Paasfeest behoort.

donderdagavond 21 april 18.00 uur t/m zondagmiddag 24 april

deelname: € 285,00 of € 270,00 samen op een kamer

rammerino
michgodandadam
H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1