mensenknop1a1a1
SPIRITUELE VIERDAAGSE - LIED VAN

Reeds enkele jaren bieden we een spirituele vierdaagse aan die twee dingen met elkaar verbindt:

Het eerste is dat we een oude cultuur als uitgangspunt nemen om een thema te belichten, dat heden ten dage om voeding en ervaring vraagt. Lerend van de ervaring van oude volkeren kunnen we vaak een ander standpunt innemen ten aanzien van de vragen waarmee we nu klaar mee moeten komen. Dat is immers ook de juiste rangorde. Dat we hun ervaring en kennis achten en er onze ervaringen op enten. In ons collectief geheugen zit ook immers hun wijsheid opgeslagen die we op deze wijze aanboren. We herkennen dan beter wat we in het diepste van onszelf voelen en meedragen en wat bij diepere beschouwing ons meer dient dan wat we gewoon zijn te hanteren. Vele zaken die nu door hedendaags onderzoek worden bevestigd gaan ook nog eens terug naar kennis die deze volkeren intuitief vergaarden maar slechts mondeling doorgaven. Door de hoogmoedige houding van de technologische zogezegde ‘hoogstaande’ cultuur werden velen van hen zelfs de mond gesnoerd en kregen het verbod opgelegd hun kennis verder door te geven.

Het tweede is dat we het thema in deze dagen op een speciale manier doorlichten. We bekijken het vanuit de grondpatronen van het leven zelf en plaatsen het in een groter verband.

autoriteit

Ditmaal kozen we voor het thema: autoriteit en liefde.

Het begrip autoriteit is heden ten dage in ongenade gevallen en bij gebrek aan een goede invulling hiervan durven we ze niet meer als een kwaliteit van leven zien, die kinderen, jongeren en onszelf richting geeft. Hoeveel mensen verzuchten niet dat ze de richting kwijt zijn en hierdoor niet meer voelen waarvoor ze bestemd zijn? Hoeveel kinderen en jongeren zoeken zich niet wanhopig te bevrijden uit de illusie van absolute macht? Want zonder autoriteit handhaaft een kind zich door controle of macht op zijn omgeving uit te oefenen. Hierdoor groeit het niet. Het maakt zich alleen maar groot of het blijft vol van zichzelf. Je groeit immers maar in perspectief van. Is het dan niet wonderlijk dat het woord autoriteit oorspronkelijk groeien, vermeerderen betekent? Dat houdt wezenlijk ook in: perspectief geven.

In de loop der tijd is autoriteit zich los gaan maken van liefde. Dan krijgt autoriteit de invulling van macht of controle van een ouder op een kind. Dit is niet waar autoriteit wezenlijk voor staat. Het staat juist voor de juiste condities scheppen voor groei en ontwikkeling. Los van alle misvattingen en vooroordelen maken we contact met de betekenis die het van oorsprong heeft. Om dit te doen moeten we het loskoppelen van interpretaties van liefde, die hun grond hebben in dingen die niet in orde voelen. Veel van wat we liefde noemen is aanpassing uit angst voor de controle of de macht die de ander over ons heeft. Maar liefde ziet de ander juist in zijn eigenheid in relatie tot een geheel. Zodat door zichzelf te verwezenlijken zijn eigenheid verder ontwikkelt en aldus bijdraagt tot het geheel.

Dit zijn zo enkele voorbeelden hoe autoriteit en liefde met elkaar samenhangen. We gaan er tijdens deze dagen echter niet theoretisch mee aan de slag. We gaan op verschillende wijze beelden aanboren, metaforen op ons laten inwerken, die allen in verband staan met de kruisbestuiving van oude culturen en onze cultuur. Zo schouwend komen we tot steeds meer herkenning van wat we diep in ons reeds weten maar niet echt meer kunnen aanraken. Tegelijk is het op deze wijze leren van de diepere waarde der dingen voeding voor lichaam, ziel en geest. We maken ook tijd voor stilte momenten en voor wandelen om alles door onze natuur en de natuur te laten omarmen zodat we het kunnen integreren in wie ze zelf zijn. Dan geven we richting aan wat we aanvoelen als levenschenkend voor onszelf, onze dierbaren en allen en alles waarmee we een relatie aangaan. Ik eindig met de wijze woorden van Blaise Pascal:

 

De grote genieën hebben hun autoriteit, hun glans, hun grootheid,
hun glorie en roem en hebben geen enkele behoefte aan hoge wereldlijke posities
die hun niets zeggen. Zij worden niet met de ogen maar met de geest gezien en dat is genoeg.

 

Deze spirituele vierdaagse staat gepland van donderdagavond 24 t/m zondagmiddag 27 mei.

 

De bijdrage is € 285,00 voor deze dagen alles inbegrepen.

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1