mensenknop1a1a1
SPIRITUELE VIERDAAGSE - LIED VAN

Lied van de Ouden.

Het nemen van de kracht van de voorouders.

 

Verlies vermomt zich in vele gedaanten. In een maatschappij waarin een levendige omgang met zowel dood als leven overschaduwd wordt door een obsessioneel zoeken naar zekerheden blijven we met verlieservaringen verweesd in de hoek zitten. Ziekte, relatieconflicten, scheuren in het familieverband, identiteitscrisissen, de crisis in de economie en verlies van werk confronteren ons met vergankelijkheid, het voortdurend bewegen tussen opbouw en afbraak. Een mens gaat niet eenmaal dood, hij sterft vele levens. De stuwende vraag hierbij is steeds meer: waar de kracht vandaan halen om met deze indringende veranderingen om te gaan zonder jezelf te verliezen.

Tegelijk is het schrijnend tekort aan rituelen om hier zinvol mee om te gaan en om verlies constructief in het leven te integreren een weerspiegeling van het onvermogen om hierbij de ziel als geleider te ervaren.

In dit verband zei een hoofdman in een leefgemeenschap in hartje Afrika ooit: de ziekte van Europa is dat ze de relatie met haar wortels en met haar voorouders is kwijtgeraakt. Waar moeten de mensen nu hun kracht vandaan halen?

Er is ook een Afrikaans gezegde dat zegt: als je niet meer weet wie je bent kijk dan eens achterom.

Een psychiater getuigt dat hij steeds meer geconfronteerd wordt met cliënten, aan wie hij de toelating geeft om te rouwen, omdat de omgeving hen die ruimte niet meer kan geven.

In deze dagen laten we ons geestelijk bevruchten door schouwend naar de manier waarop oude culturen hiermee omgaan te peilen naar de dynamiek Leven en Dood die ons leven beheerst en ook zin geeft.

We spreken met geestelijke oefeningen de kracht van de voorouders aan en laten dit raken aan verlieservaringen die om verwerking vragen.

Symbolen en verhalen worden hierbij aanvullend gehanteerd als inspirerende bouwstenen voor een anders en constructief omgaan met afscheid nemen van en verder leven met.

Ook het Tibetaanse dodenboek komt aan de orde.

Het gaat in wezen om herkenning van onze ziel en de voeding die ze behoeft om ons te voeren naar onze diepe geestelijke grond, waarvan we de herinnering in onze cellen dragen. Deze herinnering is tevens onze leidraad om ons zelfbeeld te helen. Een zelfbeeld dat verankerd ligt in het krachtveld van ervaringen van onze voorouders, los van het feit of we ze wel of niet persoonlijk hebben gekend. In onze ziel wordt deze kennis opgeslagen tot ze aangesproken wordt in tijden waar het er toe doet. Tijden van verlies.

Het nemen van de kracht van de voorouders geeft de bedding om geruggesteund in het leven te staan en in een breder verband te leven. Oude culturen geven ons sporen in die richting, sporen die om een vertaling vragen in de situatie waarin we het verlies beleven.

stonehenge

Ieder die hier serieus wenst mee om te gaan is uitgenodigd om deze dagen van grote spirituele rijkdom met ons te delen.

Er zijn nu nog een paar plaatsen vrij.

‘ De geest van het leven heeft te maken met hetgeen meestal met het woord ‘hemel’
wordt omschreven. De waarneembare wereld rondom ons wordt
door het woord ‘aarde’ aangeduid. Hemel en aarde zijn één.
Alleen de mens tracht ze in zijn dwaasheid van elkaar te scheiden.
Hoe beter hij hierin slaagt, hoe meer dat door hemzelf als een hel wordt ervaren.
De hel is de afwezigheid van het ervaren van de hemel.
Het is de afwezigheid van het ervaren van het leven,
in welke mate dan ook.
Het leven ervaren zoals het wezenlijk is, is de hemel.’

Lord Martin Cecil.

 

van donderdagavond 8 t/m zondagmiddag 11 november

bijdrage: € 285,00

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1