mensenknop1a1a1
FAMILIEDYNAMIEKEN

Een belangrijke basisbehoefte van de mens is begrenzing. Bij de geboorte verlaat de baby de grenzen van de baarmoeder, waar hij negen maanden lang vastgehouden wordt.

In de mate dit vasthouden door de moeder bewust wordt ingevuld, neemt het gevoel van de baby toe er niet alleen voor te staan. Of de moeder dit met deze kwaliteit kan invullen hangt zeer sterk af van de mate dat zij zich vastgehouden voelt en heeft gevoeld.

Nog niet zo heel lang weet de mens hoe belangrijk deze ervaring is voor het aanleren van grenzen en het ervaren van het gevoel dat erbij hoort namelijk vastgehouden te worden. Bij de geboorte beweegt de baby doorheen de engere grenzen van de tunnel van het geboortekanaal via de poort van de vagina naar de grote wereld, waarbij de moeder bewust inspelend op de ritmische weeën, het kind in deze beweging vasthoudt en het kind tijdens deze afdaling door dit vasthouden leert los te laten. Zo leert ze haar kind van bij de aanvang de beweging naar de wereld vertrouwen. Ook de vader geeft op zijn manier door de kwaliteit van zijn support op dat moment inhoud aan dat vertrouwen.

Als alles goed verloopt wordt het kind direct na de bevalling goed vastgehouden om duidelijk te maken dat het welkom is en dat het niet aan zijn lot wordt overgelaten in een onbekende wereld vol geneugten maar ook gevaren. In dit vasthouden wordt de basis voor zelfvertrouwen gelegd. Een vertrouwen in de beweging van het leven. Een beweging die verloopt van hoog naar laag om inbedding te ervaren en daarna van laag naar hoog tot je zelf kan lopen en je vol vertrouwen bewegen kan tussen hoog en laag, omgeven door lotgenoten.

In dit bewegen van hoog naar laag en van laag naar hoog maakt een kind veel stadia door waarbij het ervaren kan dat het zich tegelijk onderscheiden en integreren kan in de buitenwereld. Hierbij is het ontdekken van de eigen grenzen en de grenzen van de buitenwereld essentieel. Om erbij te horen neigt een mens ertoe te versmelten met. Het kind eraan herinneren wie het is en wat het nodig heeft om zich te ontplooien helpt de eigen noden en behoeften te zien. Als het deze in het zicht krijgt dan leert het zich ontplooien uit eigen kracht en in samenwerking met anderen.

Om grenzen te ervaren is het belangrijk dat een kind voelt en ervaart dat een ouder de grens tussen binnen en buiten mee bewaakt. Een ouder die zich hierin van het kind door meer ervaring en levensinzicht onderscheidt. Deze ervaring verleent een ouder autoriteit, niet te verwarren met de drang om de eigen wil en visie aan een ander op te dringen. Autoriteit heeft wezenlijk met vasthouden te maken, een doorzetten van de beweging die vóór de geboorte en bij de geboorte is ingezet. Autoriteit is de belichaming van een vangrail of van armen of van het geven van perspectief. Jammer genoeg zijn veel kinderen en volwassenen tijdens het leerparcours van het leven in deze autoriteit gekwetst en teleurgesteld. Het niet kunnen ervaren van grenzen en zich er bijgevolg ook niet op kunnen verlaten maakt deze kwetsuur of teleurstelling des te groter. Als autoriteit in de zin van het geven van perspectief wegvalt dan worden macht en kracht voortdurend met elkaar verwisseld en deze verwarring verziekt veel relaties in families. Als compensatie voor het ontbreken van begrenzing en perspectief, nemen kinderen de macht in handen en sturen ouders en omgeving en zelfs ook de leraren. Het ontbreken van een roer drijft hen in de armen van een innerlijke dwingeland, een innerlijke criticus. Een kleine tiran die bouwstenen vergruizelt tot verstikkend stof en onverbiddelijk zijn visie opdringt. Een visie echter zonder bedding.

Veel gedragingen van kinderen en volwassenen zijn een schreeuw om begrenzing. Een begrenzing die innerlijk en uiterlijk beschermt. Het gaat wezenlijk om een vraag om vastgehouden te worden, om te kunnen ervaren wat het betekent gewoon jezelf te zijn in een wereld vol indrukken en beweging, waarin niet alle waarden de ontwikkeling dienen.

Hou me vast is dan ook het leitmotiv van dit weekend familiedynamieken. We onderzoeken hierbij de relatie tussen begrenzing en bescherming, tussen begrenzing en vertrouwen en tenslotte tussen begrenzing en het vormen van de eigen identiteit. Hoe voelt het om alsnog vastgehouden te worden als deze ervaring ontbrak op de kwetsbare en cruciale momenten van onze ontwikkeling? Hoe voelt het om zelf de armen te zijn voor wie hier uit zichzelf niet aan toe komt? Bij dit laatste raken we ook aan de begrenzing in leidinggevende en hulpgevende beroepen, waarbij we peilen naar de verschillende dimensies van empathie. Een empathie die niet te herleiden valt tot versmelten met, maar zich wezenlijk richt op het geven van perspectief aan. Zo kunnen we ervaren hoe heilzaam het kan zijn om de driehoek autoriteit-macht en kracht te sluiten. Hoe we hierdoor bedding geven aan het bewegen tussen hoog en laag, tussen hemel en aarde, tussen geest en lichaam met de ziel als mediator.

De manier waarop we dit doen integreert de recente bevindingen in Familieopstellingen met diepere transpersoonlijke inzichten van de psychologie van de ziel alsook met een levensbeschouwing waarin voortdurend naar raakpunten wordt gepeild tussen levenservaring en spiritualiteit. Hierbij wordt eveneens een grondige kennis van het proces dat een mens tijdens zijn leven gaat geïntegreerd.

 

Van de deelnemers wordt geen voorkennis vereist wel een raakpunt met het aangesneden thema en een bereidheid om hier ervaringsgericht mee om te gaan.

De veiligheid en de privacy van ieder wordt hierbij zeer in acht genomen. Daarom wordt er vooral archetypisch gewerkt zodat de algemeen menselijke ervaring en herkenning volop ruimte krijgen. Er wordt ervaringsgericht gewerkt.

 

Hou me vast

als ik de onbekende weg

van het leven baan

tussen bomen van niet weten.

Hou me vast

als ik in de hoogte

naar de diepte peil

en als de diepte mij

de hoogte spiegelt.

Hou me vast

als ik de grenzen zoek

van mijn bestaan

in de dingen van het leven

die mij zijn toegestaan

Hou me vast

herinner mij

aan de bron van mijn bestaan

het worden en het zijn

van wie ik in wezen ben.

 

Huguette

 

vrijdagavond 31 mei 18.00 uur t/m zondagmiddag 2 juni 2013

handje

Weekendworkshops rond familie- en levensdynamieken
focus op zelfverwerkelijking

Bestemd voor ieder, die zelf zicht wenst te krijgen op hoe ons eigen leven verweven is met de innerlijke en uiterlijke levensprocessen van onze familieleden. Alles wat in families is beleefd heeeft zich niet noodzakelijk uitgedrukt.
Het niet uitgedrukte kan als een belemmerde energie de verdere ontwikkeling van familieleden blokkeren of vertragen. Tegelijk is elk individu en elke familie ook ingebed in de ontwikkeling van de mensheid als geheel en zeer zeker ook in de evolutie van de eigen cultuur, de bakermat waarin men opgroeit.
Deze dynamieken worden doorgelicht aan de hand van themaopstellingen en innerlijke opstellingsbeelden, die een ziels- en geestesbeweging in gang zetten waardoor energie vrijkomt die naderhand in het eigen proces kan worden geïnvesteerd.
Er wordt niet aan groepstherapie gedaan. Wel wordt er afgestemd en ingespeeld op het energieveld van de groep. Er wordt deskundig gewaakt over de veiligheid van iedere deelnemer.

Start op vrijdagavond: avondeten om 18.30 uur gevolgd door meditatie en innerlijke afstemming op het thema
Zaterdag: in de voor-en namiddag gezamenlijke afstemming op het thema
Zaterdagavond: schouwend kijken naar beelden, die het thema belichten
Zondagochtend: beschouwende terugblik op de beelden en verdieping van het thema

item3
H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1