mensenknop1a1a1
DE HEILIGE BOOM

De Heilige Boom
dimensies van bewustzijn.

Een meditatief stilhouden bij de essentie van menswording,
wat het feest van Pasen, dat oude wortels heeft, belichaamt.

 

O, Ik die groeien wil

Ik zie buiten mijzelve, en de boom

in mij groeit.

 

Rainer Maria Rilke

 

Elk seizoen heeft zijn eigen trilling en karakter. Nog vóór wij beseffen dat de energie om ons heen verandert, nemen de lange slingervluchten van de kraanvogels in deze dagen onze blik naar de verte mee. In de nagalm van hun krijsende hymnen volgen we hun spoor naar de belofte van een nieuwe tijd: het ontstaan van vormen, uit de donkere schoot van de aarde en het zwellen van de botten die de drang tot ontvouwen niet langer meer kunnen weerstaan. We gaan in de beweging mee, weliswaar wat stram door de winterse koelte, die in onze botten nazindert, maar ontdaan van een verlangen om de donkerte te omarmen.
Nu voelen we de behoefte om recht te komen, de weidsheid tussen hemel en aarde met opengewerkte armen te meten en zo de verbinding te maken tussen boven en beneden.

We worden weer wandelende bomen, die geworteld in het innerlijk leven van de wintertijd ruimte en tijd verkennen en met wuivende kruinen de streling van de eerste warmte in de lucht omhelzen.
Het is nu, in deze tijd van ontwaken en in beweging komen, dat we ons weer herinneren dat we net als bomen in veel dimensies tegelijk leven. Bewegend over de grond waaronder van alles gebeurt, onszelf bevestigend tussen hemel en aarde en ontvangend naar de hemel schouwend.

Bomen zijn van oudsher de trouwe bondgenoten van de mens. Ze bieden hem beschutting, brandstof, vruchten, hout om mee te bouwen en werktuigen te vervaardigen en nog zoveel meer.

Maar ze zijn vooral de grote leermeesters die ons spiegelen hoe we met de onzichtbare en zichtbare werkelijkheid kunnen omgaan zonder uit ons midden geslagen te worden en het contact met onze groeikern te verliezen.

Jaarringen zijn dansbewegingen omheen een vaste kern. Zo bewegen wij opgroeiend omheen ons wezen, de lijnen schrijvend waarlangs ons leven zich met hoogtes en laagtes invoegt. Met wortels, stam en kruin spiegelt de boom ons de levensgebieden die ons als mensen voeden en schragen.

Ons innerlijk leven, dat de schaal vormt voor onze levenservaringen, het in het midden bewegen of alles wat we aan de wereld van onszelf laten zien en het tegemoet treden van de toekomst door het bewust aanspreken van onze mogelijkheden

boominhersenen

De mens groeit als een boom en vindt dan ook in de boom een wijze leraar die hem aanschouwelijk onderwijst over de krachten van het leven, die in alle levende schepselen werkzaam zijn. Van oudsher heeft de mens aangevoeld dat hij leerling is in een samenspel van krachten, die door een onzichtbare verbindende kracht worden gestuurd. Deze verbindende kracht kreeg in vele culturen steeds verschillende namen die alle met elkaar gemeen hebben dat ze het Onnoembare benoemen en bekrachtigen. God, Brahma, de Grote Geest, enzovoort.

In vele verhalen speelt de boom in het overbrengen van de kennis om dit samenspel van krachten te begrijpen een grote rol. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de levensboom in de leer van de Kabbalah, de joodse mystiek van de Middeleeuwen. Maar ook in de christelijke cultuur speelt de boom doorheen de verhalen van Oud -en Nieuw Testament een cruciale rol. Als een gouden draad vergezelt het beeld van de boom de weg die de mens in deze verhalen aflegt om de verbinding te leggen en te herstellen tussen de mens en de Levensgeest, de niet aflatende scheppende kracht, de motor van alles wat leeft.

Bij de Kelten voltrokken zich bij de Heilige Eik belangrijke rituelen. In Mongolië worden de overledenen in een boom herdacht. De voorbeelden van rituelen in verschillende culturen waarin de boom als mediator een rol speelt zijn ontelbaar.Wezenlijk gaan deze verhalen over de leidraad die de mens zoekt om zichzelf in het perspectief van een breder perspectief te plaatsen en te doorgronden hoe hij zijn levenservaring in zijn bewustzijn kan inbedden.Een bewustzijn dat niet vanuit één laag kan worden geduid.

Wortels, stam en kruin vertegenwoordigen elk dimensies van bewustzijn. Ze kunnen niet los van elkaar worden gezien en beleefd. Hoe dieper de wortels, hoe steviger de stam, hoe krachtiger de kruin.

In deze tijd vraagt een sterk ontluikend geestelijk inzicht om integratie en zelfvertrouwen. Er groeit een kloof tussen de wijsheid van de ruimten die de geest verkent en het niet kunnen gronden van wat via de geest verworven wordt, waardoor de stevigheid bezield vorm te geven aan, ontbreekt.

Dit leidt tot emotionele verwarring en vervreemding. Zonder stevige stam zweeft de mens over de aarde en verliest zijn evenwicht. Zonder wortels kan hij zijn kruin, het beeld voor zijn ontplooiing niet schragen. Zonder kruin blijven wortels en stam onbestemd. Talenten worden dan onvoldoende geïnvesteerd en de kracht van ontplooiing wordt onvoldoende ervaren. Zo spiegelt de levensboom de behoefte die door de mens wordt ervaren en ingevuld om zich als volledig te ervaren: wortel, stam en kruin.

De Heilige Boom laat de perspectieven zien waarin onze ontwikkeling zich voltrekt. Tussen hemel en aarde, in een kosmisch verband, gevoed door verschillende lagen van bewustzijn, waarmee we als we over onze ervaringen reflecteren contact leggen en krijgen. In haar cyclisch verloop van lente, zomer, herfst en winter spiegelt de natuur ons de gelaagdheid van het leven en behoedt ons voor éénzijdige interpretatie van het leven.

Elke jaarring ent zich op de vorige en verbreedt het perspectief van groei.

jaaringen

De schilder Kandinsky wees er in 1913 al op dat ontwikkeling niet bestaat uit nieuwe ontdekkingen die de oude teniet doen. Nieuwe ontdekkingen zijn organische uitwassen van oude wijsheid. De stam van de boom wordt niet overbodig door een nieuwe tak, maar maakt de tak juist mogelijk.

Dit is een wezenlijk inzicht dat we in resonans met deze paasdagen verkennen en uitdiepen aan de hand van de symboliek van de Heilige Boom of Levensboom.

We zoeken naar raakpunten in de beelden uit verschillende culturen en de diepere symboliek van Pasen en de opdracht van de mens om mediator te worden tussen de dimensies van bewustzijn van waaruit hij schept en zich realiseert. Het feest van Pasen viert de opstanding van het leven dat verrijst uit eeuwenlange ervaring en overgedragen wijsheid. Beide geënt op het levensgevoel hierin niet alleen gelaten te worden maar ondersteund te worden door wat ons hierin overstijgt maar voelbaar aanwezig is.

De evolutie van de mensheid beweegt doorheen verschillende bewustzijnslagen en zicht krijgen op hoe deze in ons werken verruimt het begrip voor de laag waarin we nu bewegen. Ook de ontwikkeling van de mensheid heeft haar levensboom en elke fase in deze ontwikkeling vertaalt zich in de tijdsgeest.

De tijdsgeest van nu vraagt om inzicht in de neerslag van deze fasen in het wordingsproces van de mens, die uit de erfenis van het verleden zijn heden construeert. Deze geestelijke erfenis reikt rijke ankerpunten om de levensvragen die opduiken te kaderen en te gronden.

We nemen deze levensboom als uitgangspunt om naar het eigen groeiproces te kijken en krijgen zo zicht op onze eigen jaarringen.

Vermits we bij dit thema stilhouden in de tijd van Pasen, het oudste feest van de mensheid, ontdekken we door de symboliek van de Heilige Boom te doorlichten de wortels van de rituelen die de essentie van Pasen uitdrukken.

Rituelen, die universeel zijn en het proces van menswording in kaart brengen. Zo kan de loot aan de boom van Jesse is ons gaan bloeien en worden we geïnspireerd en gevoed door de levensenergie die in de tijd van Pasen in alle levensvormen doorbreekt. Centraal hierin staat het oude lichtritueel, dat zich in de donkere nacht vóór Pasen voltrekt en waaraan we in dit weekend speciale aandacht geven.

Het wordt een weekend van diepgang en bezinning op de zich steeds vernieuwende levenskracht, die ons nooit in de steek laat en de donkerte van de nacht verandert in de klaarte van nieuw inzicht.

We kijken naar beelden die de symboliek van de Levensboom spiegelen, we bekijken de raakpunten tussen deze symboliek en onze menselijk ervaring van groei en ontplooiing en reiken uit naar de perspectieven die hierdoor in het zicht komen om het Leven in al zijn dimensies te omarmen.

Muziek, tekst en meditatieve afstemming omlijsten het geheel. Het samen delen en stilstaan bij deze rijke materie geeft het Paasfeest haar waardige invulling terug, die niet langer door vervlakking van de geest in de mist dreigt te verdwijnen.

Meer dan ooit tevoren verlangt dit feest een eigentijdse invulling die aan het wezen mens raakt en de belofte in zich draagt van deze oude woorden, die de tijd overleefden.

'Een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse, een telg ontbloeit aan zijn wortel.'

Van de deelnemers wordt geen voorkennis vereist wel een bereidheid om onbevangen en reflecterend met deze oeroude maar rijke materie om te gaan en de vertaalslag te zoeken naar het leven van elke dag.

 

Het wonder van de bomen is dat ze groeien in stilstand,

hun buitengewoon evenwicht tussen dynamiek en onbeweeglijkheid.

 

Paul de Wispelaere

 

Huguette Beyens

 

 

In Huize Poustinia

van vrijdagavond 3 april vanaf 18.00 uur tot en met zondagmiddag 5 april om 14.00 uur.

Bijdrage € 230,00 alles inbegrepen.

 

www.poustinia.be - info@poustinia.be - 080-517087

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1