mensenknop1a1a1
INTRODUKTIEWEEKEIND HEILIGE GEOMETRIE
floweroflife1

 

Negentien elkaar overlappende cirkels vormen een prachtige afbeelding die eeuwenoud is en de laatste tijd steeds meer in de belangstelling staat. Het is de “Levensbloem” en hij is onderwerp van ons speciale Paasweekeind dat we organiseren van 29 t/m 31 augustus as.

Allemaal ronde vormen, gebogen lijnen, vrouwelijk van karakter en samen een prachtige orde en structuur uitstralend. Door elkaar heenlopende geometrische figuren die een gevoel van heelheid geven. Het is daarom niet vreemd dat je deze afbeelding vaak tegenkomt in allerlei werken betreffende de z.g heilige geometrie.

Wie ons in Poustinia wel eens heeft bezocht en/of een workshop heeft meegemaakt, weet dat we veel moeite doen om allerlei onderwerpen een soort “vertaalslag” te geven zodat ze bereikbaar, levend, ervaarbaar worden op een manier zodat de deelnemers er praktisch iets mee kunnen in hun eigen leven.

In het weekeind gaan we aan de slag met passer en lat en tekenen we onze eigen afbeeldingen en ontdekken we al doende waar zij symbool voor staan, waar ze naar verwijzen en vooral met wat in ons ze resoneren.

De kracht van het symbool aan den lijve ondervinden betekent dat.

De oude mysteriescholen van Egypte hadden een tweetal afdelingen; de twee ogen van Horus.

Kennis werd verbonden met ervaring. Inzicht met beleving.

In het weekeind gaat het er niet om dat je veel te weten komt over het symbool, maar dat je op het spoor komt waar het symbool naar verwijst. Hoe je de principes waar het een uitdrukking van is, kunt toepassen in je eigen leven.

Heilige geometrie vertaald naar jezelf betekent dat je de structurerende krachten in de schepping zodanig leert kennen en toepassen dat je ermee kunt werken ten bate van je eigen heelwording en die van je directe omgeving. Dat je innerlijke levensbloem tot ontwikkeling kan komen; dat je begrijpt langs welke wetmatigheden dit verloopt.

De symboliek helpt je dan op weg om te zien en te begrijpen dat bv. alles zich ontwikkelt langs de weg van de versmelting der tegendelen. Elke derde stap is altijd het gevolg van het simpele feit dat twee schijnbaar tegengestelde krachten zich verbinden, in elkaar oplossen en iets nieuws creëren.

We gaan bv. inzien dat onze cultuur ons eeuwen lang op een verschrikkelijke manier op het verkeerde been heeft gezet door ons te laten geloven dat we een principiële keuze moeten maken tussen leven en dood.

Wie de “heilige geometrische principes” kent, doordat hij of zij de Wet van Drie toepast, weet dat het uitgangspunt fout is.

Leven en dood zijn tegenstellingen waartussen gekozen zou moeten worden.

De Wet van Drie vertelt ons dat alles fundamenteel uit driehoeken bestaat. Dat in alles een drietal krachten werkzaam zijn. Twee daarvan verschijnen als tegengestelde krachten die een dynamiek mogelijk maken en derde kracht is het verbindende, oorzakelijke principe.

We spreken dan niet meer over leven en dood, maar over geboorte en dood als twee fasen van het Leven.

En beelden dat uit in deze driehoek.

item2

 

Ons zicht op het leven wordt geheel anders als we de principes van de heilige geometrie durven toepassen op ons eigen leven.

 

Zo zijn er meerdere voorbeelden te geven maar die bewaren we voor het weekeind.

 

Ik hoop van harte dat we een enthousiaste groep mensen kunnen begroeten want als er één onderwerp is dat me nauw aan het hart ligt dan is het wel dit thema.

Als kind zat ik al gefascineerd in de les meetkunde me te verbazen over alles wat met driehoeken te maken had.

Thuis hing er aan de muur een reproduktie van M. Escher met allerlei trappen die in onmogelijke hoeken en richtingen door mensen werden beklommen.

Het is een fascinatie die mijn hele leven heeft doorgewerkt en langzaam heb ik de wetmatigheden ontdekt die er in schuil gaan. In de bouw van onze kapel heb ik vele principes ook concreet vorm gegeven.

Ik hoop dat ik mijn enthousiasme kan beteugelen en dat het vruchtbaar kan werken naar alle toehoorders.

Je bent van harte welkom bij

de inleiding tot de Heilige geometrie met behulp van “DE LEVENSBLOEM”

 

Vrijdagavond 29 augustus vanaf 18.00 uur tot en met zondagmiddag 31 augustus om 14.00 uur

in Huize Poustinia - Beho 108 - 6672 Beho

bijdrage € 220,00 alles inbegrepen

zelf passer en lat meenemen.

item3c
item3b1
H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1 item3c item3b1