mensenknop1a1a1
HET DRAGENDE MIDDEN DE KRACHT OM

 

Het dragende midden. 
Het verzoenen van de tegendelen.

 

Het bekende is eindig, het onbekende oneindig: verstandelijk staan we op een eilandje midden in een onmetelijke oceaan van onverklaarbaarheid. Het is onze plicht in elke generatie een beetje meer land droog te leggen.

Thomas Henry Huxley

 

Fundamenteel zoekt de mens als geestelijk wezen naar het midden. Hij wordt in het midden geboren tussen een vader en een moeder zo niet letterlijk dan toch altijd figuurlijk, omdat het biologisch zo vastligt. Het midden blijft verder zijn leven bepalen. Het kind groeit op te midden van en beleeft zijn wereld rondom hem vanuit een egocentrisch standpunt. Dat beleeft hij ook als een midden en begint over ik te praten. Intuïtief weet een kind dat het ik het middelpunt is van het midden. De cirkel van mogelijkheden die hij in zich draagt.

Bij gebrek aan ontwikkeling verwart een kind soms het ik met het midden. Het vraagt zelfreflectie, die door ontwikkeling tot stand komt om dit in een juiste verhouding te zien en het ik als instrument te leren hanteren in relatie tot dit midden. In de spirituele tradities wordt deze houding deemoed genoemd.

Je kan deze cirkel ook zien als een potentieel dat ieder verborgen in zich draagt. We krijgen een leven lang om dit potentieel te integreren. Het lijkt een beetje op het ontginnen van een tuin. Daar groei je in, daar leer je van en je leeft er ook van. Beetje bij beetje, al doende, al lerend en reflecterend kom je tot de kennis van tuinieren. Door de kennis, die tot je komt ontdek je ook alle mogelijkheden van tuinieren. Net als bij tuinieren openbaart dit potentieel zich beetje bij beetje. Het ik kan hierdoor groeien, breder kijken, verder zien.

Meer perspectieven komen hierdoor in het zicht. Het standpunt verlegt zich van egocentrisch naar vol-wassen in de zin van het geheel in blik hebben. In die zin wordt het geheel in het zicht krijgen de echte beweegreden van het zoeken naar het midden dat de geest van de mens aanstuurt. Ook het midden van het leven van een mens markeert een moment waarop het er echt op aan komt dit midden in blik te hebben, zo niet neigt een mens naar eenzijdigheid en naar een zich vereenzelvigen met de mogelijkheden die in het zicht zijn. Een midlifecrisis is een teken dat er te weinig mogelijkheden in het zicht zijn om je verder te kunnen ontwikkelen en tot jezelf te komen. Het is onze natuur die dan reageert en vraagt naar meer grond bewerken.

dragen1

Nog later in het leven, zo rond de vijftigste is de cirkel rond. Zeven maal zeven jaren zijn voorbij, en als deze cirkel overeenstemt met het gevoel aan jezelf toe te komen dan kan er zich innerlijk ook meer een cirkel gaan sluiten. Het ik beweegt zich dan in een veld van mogelijkheden die het leert inzetten en aanspreken in relatie tot reële noden en behoeften,

beantwoordend aan de richting die het leven aangeeft en de taak die het in de wereld op zich neemt. Het ik fungeert dan als een gezond middelpunt van een groter geheel en compenseert niet langer de leegte die het ervaart door overschatting. Deemoed leidt uiteindelijk tot de moed jezelf in de wereld in te zetten en je potentieel vruchtbaar te investeren.

Van oudsher, in alle culturen, is dit potentieel op vele manieren in kaart gebracht. Zo heeft de mens intuïtief wat hierboven is verwoord in kaart gebracht. Zonder leidraad zijn kaarten niet altijd eenvoudig te hanteren. Ze lijken dan op stafkaarten waar je je zonder kennis van codes op blindstaart.

In deze dagen gaan we dit potentieel in kaart brengen om te zien waaruit dit potentieel bestaat.
Er zijn namelijk universele patronen in te herkennen. Het zijn die universele patronen die mensen met elkaar verbinden en die maken dat we voor elkaar aanvullend kunnen zijn in het zoeken naar het midden. Een gemeenschap van mensen spiegelt en weerspiegelt mogelijkheden. In dit zoeken zijn we niet alleen. Maar gedragen.

Innerlijk en uiterlijk. Innerlijk doordat we dat potentieel ter beschikking hebben gekregen en uiterlijk doordat we elkaar kunnen helpen in het herkennen ervan. Met dit gegeven gaan we vruchtbaar werken in deze dagen. Dit proces van verkennen van het dragende midden volgt niet de weg van de analyse. Integendeel, het is een weg waarin we op de kaart leren aflezen hoe krachten en tegenkrachten samenwerken om een evenwicht te creëren, die wij mensen ervaren als in het midden komen. In midden komen betekent ook minder krampachtig in het leven staan, minder door de illusie bevangen worden het alleen te moeten doen. Het dragende midden zorgt er juist voor dat we het wel zelf, maar niet alleen moeten doen.

Daarom exploreren we in die dagen ook mogelijkheden om in het dagelijks leven concreet met deze kaart op stap te gaan en nieuwe gebieden te verkennen, waarvan je leren kan hoe je functioneert, wat je echt nodig hebt en in welke richting bepaalde krachten je doen bewegen.

Uiteindelijk brengt dit zoeken naar het midden de mens naar een punt van verzoening tussen de tegendelen, daar waar het raakpunt ontstaat tussen krachten en tegenkrachten zodat er scheppende energie vrijkomt. Want zoals in een tuin ontstaat uit een goede wisselwerking van krachten en tegenkrachten vruchtbare grond, die de tuin hard nodig heeft om een gezond en evenwichtig bodemleven te behouden.

Het is in die geest, volkomen in overeenstemming met de wetten van de natuur dat we in deze spirituele vierdaagse de reflectie over het dragende midden vruchtbaar beleven.

Het ritme van deze dagen respecteert de afwisseling van reflectie met tijd voor verinnerlijking en bewegen in een natuur die de werking van deze realiteit in ons prachtig spiegelt en weerspiegelt.

 

Midden in de duisternis is er licht. Beschouw het niet louter als licht. 
Licht en duisternis gaan vooraf aan elkaar, zoals de ene voet volgt na de andere.

Shitou

© Huguette Beyens

In tegenstelling tot eerdere publicaties gaat deze vierdaagse door
van donderdagavond 31 oktober t/m zondagmiddag 3 november 2013.

Bijdrage in de kosten € 295,00

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1