mensenknop1a1a1
DE DRIE OERGESTALTEN IN DE

 

een bijzondere vijfdaagse van
woensdagavond 28 mei t/m zondagmiddag 1 juni 2014
bijdrage; € 440,00 all-in

met een uitstap naar de Matronentempels in de Duitse Eifel.

 

In de sporen van de Vrouwe:
Zij die weet en Zij die geeft en neemt.

 

Het Vrouwelijke is meer dan ooit werkzaam. De nood aan verbinding, het vrij worden van binding en het vinden van de eigen bron zijn volop aan de orde. In dit zoeken zijn er vele sporen. Nieuwe en oude sporen. Vele oude sporen zijn vergeten, verloren gegaan in het tumult van eeuwen gewelddadige verdringing en onderdrukking van de vrouwelijke energie, die om vele, meestal onbewuste redenen op velerlei wijze ontstond. Wat naar de ondergrond verbannen wordt wordt onzichtbaar sterker, als een ondergrondse levensader, die op een dag de weg naar boven zoekt en vindt. Een doorbraak, die niet altijd zonder pijn verloopt. Veel mensen kennen chronische pijn en zoeken tevergeefs naar een fysieke verklaring. Het lichaam voelt te eng, De kruik dreigt te barsten. Teveel water heeft zich opgehoopt en verlangt te stromen. In tranen, die het bedding geven en de vergetelheid uitwissen. In ontroering, die tot herkenning leidt.

De vrouwe, zij huilt, zij fluistert, zij vraagt om mededogen en om weten van binnenuit. Zij is godin, een kracht veel groter dan wij zelf kunnen invullen. Zij is kwetsbaarheid. Hierin komt zij ons naderbij. Zij is allesomvattend: in haar armen wordt alles verbonden. Zij is vruchtbaarheid: in haar is de tijd tijdloos, zonder begin noch einde.

 

Zij is maagd

oorspronkelijk en onbezoedeld. Ze kent het begin van het zijn, voorbij alle interpretaties.

Zij is moeder

schoot van leven en dood in een nooit aflatende beweging. Zij beschermt alle kwetsbare wezens en geeft ze aan zichzelf in geborgenheid.

Ze is oude wijze vrouw

niets gaat verloren en alles krijgt een plek in het geheel.

 

Verbondenheid in het perspectief van de Vrouwe is oorsprong, vruchtbaarheid en verandering.

In deze drie gezichten toont ze zich aan ons, dag na dag. Ze heeft de maan als gezellin, die in haar drie gestalten, wassende, volle en afnemende maan, haar essentie vorm geeft. De drie gestalten van de maan als spiegels voor de werkzaamheid van de vrouwelijke energie in ons. Drie andere facetten van eenzelfde energie.

Tijdens het proces van groei en ontwikkeling maakt iedere mens, zowel een man als een vrouw innerlijk deze veranderende gestalten mee. Nu eens in een chronisch verloop, dan weer door elkaar, en zelfs soms omgedraaid naargelang de omstandigheden. De ziel kent immers een andere tijd dan de tijd van de natuur. De ziel past haar gestalten aan aan de omstandigheden, het bewustzijn van het moment en de crisis van het moment. We ervaren dit door elkaar gaan van gestalten nu eens vruchtbaar, dan weer als pijnlijk; afhankelijk van hoe we erop inspelen. Maar in een onbewust beleven ervan halen we er niet de kracht uit die erin steekt.

Het maakt een wereld van verschil als we deze gestalten in onszelf kunnen ervaren en herkennen. Dan kunnen we de maagd, de moeder en de oude wijze vrouw in ons oproepen als we ze nodig hebben. Ze leren aanspreken voor wat ze staan, geven en nemen. Onbewust leiden ze in ons soms een eigen leven. We voelen ons dan versnipperd, gefragmenteerd, niet langer afgestemd en verbonden.

De maan laat zien hoe we in het leven zoeken naar volheid, doorheen het maken van een nieuw begin tot het ontwikkelen van iets eigens om het vervolgens te verankeren in wezenlijke dingen, die op zich weer inspireren tot een vruchtbaar herbegin. Dit ervaren is voelen dat het leven een bedding heeft, dat een kracht dit proces stuurt in een voortdurend geven en nemen ten voordele van een gezond evenwicht. Een evenwicht dat het voortbestaan van het leven, Het Leven garandeert.

Want wie de Vrouwe noemt, noemt ook de planeet, in haar streven naar duurzaam leven ten dienste van de ontwikkeling van de mens. Een moeder, die zich over haar kinderen ontfermt zonder hen vast te houden. Ze geeft ze aan zichzelf: de volheid van hun wezen.

De Vrouwe herkennen en ontmoeten in onszelf is een vruchtbare stap in de richting van zelfbewust leven. We doen dit in de dagen van hoogzomer, waar het feest valt van het volledig vrouwelijke, in de christelijke traditie Maria Hemelvaart genoemd. De aarde en de hemel die elkaar omarmen: het volmaakte evenwicht tussen boven en beneden. Een feest dat wezenlijk raakt aan het herkennen van de kracht van verbinding.

Het zijn dagen waarin we de verbinding leggen met Zij die groter is en het vrouwelijke in ons aanwakkert, voedt en draagt. De Grote Moederschoot: Maria, Demeter, Isis, Tara en de zovele namen die ze kreeg. We doen dit door vooral innerlijke sporen te volgen, die leiden naar het herkennen van de maagd, de moeder en de oude wijze vrouw in ons.

Verhalen, symbolen, natuurobservatie, en beelden ondersteunen deze speurtocht, die ons leidt voorbij de reeds verkende paden in dit gebied. We nemen afscheid van de oude beelden, gedachten en concepten en scheppen ruimte voor een vruchtbare impuls tot een vollediger zelfbeeld. Een beeld dat de werking van de maan in ons acht en belichaamt.

Zodat we De Vrouwe in ons laten spreken.

En met dit alles voert onze speurtocht ons naar die plekken, waar nog de levende sporen te vinden zijn van Haar, die in verschillende culturen in haar wezen werd herkend en geëerd. We gaan een hele dag op stap, reizen door de Eifel en bezoeken oude maar krachtige cultusplaatsen, waar we middenin de natuur de bekrachtiging vinden van de energie, die we tijdens de eerste dagen aanspreken. Hier komen en Keltische, en Germaanse en Christelijke elementen samen en maken het beeld van Haar volledig, ondanks de eeuwen van vergetelheid. Zij is er nog steeds en ze weet waar ze haar kracht vrijgeeft.

Het wordt een ongelooflijk rijke dag aan ontdekking, natuurbeleving en bekrachtiging van een diep geworteld menselijk zoeken, dat verder reikt dan het zichtbare en het meetbare.

Waar Zij leeft komen we zelf ook tot leven en raken we weer aan de essentie van ons bestaan: de vruchtbaarheid van lichaam, ziel en geest dienen.

Wil je jezelf verwennen met een deugddoende rust, natuur- en cultuurbeleving, gekoppeld aan een innerlijke pelgrimstocht naar de Vrouwe in jezelf, kom dan meedoen.

Het is een ervaring die je letterlijk en psychologisch grond onder de voeten geeft.

Na een meditatieve inleiding in het thema wordt er de eerste twee dagen ervaringsgericht gewerkt als voorbereiding op het bezoeken van de krachtige plekken, die dan als een bekroning kan worden ervaren. De laatste dag ronden we af met een ritueel, waarin alles zinvol tot een vruchtbaar geheel wordt verwerkt. Het geheel kent een ritmisch verloop.

Er is geen voorkennis vereist, wel een openheid en bereidheid om deze aloude maar meer dan levende materie met nieuwe ogen te bekijken en het raakpunt te vinden met de eigen reeds verworven vrouwelijke kracht.

De Eifel staat bekend om zijn zuivere energie en krachtige ondergrond. Het is een oud vulkaangebied met een zeer vruchtbare bodem en rijk aan bronnen. De plekken die we bezoeken zijn beschermd en getuigen van een rijke oude cultuur.

 

item2

 

Aan de Vrouwe

 

 

Ik vind Jou waar mijn

zoeken overgave wordt

een toegeven aan de ongekende donkerte

van mijn bestaan

je paden gaan diep

ze leiden naar wezenlijke vragen

waarvoor het antwoord

ontspringt

aan de bron van mijn groei

 

Ik omarm Jou,

waar ik niet langer

naar de zekerheid zoek

van gekende dingen

maar daar voorbij

een deur open

naar onbetreden verten

 

Ik zie Jou

waar ik het licht toesta

de donkerte te betreden

ondanks de pijn

doorheen de tranen

de leiding volgend

van een dieper Weten

 

Je bent het grote in mij

dat het kleine verheft

tot een derde kracht

als deel van het grote

ondeelbaar één.

 

Ik herken Jou

als een verlangen in mij

naar volledig zijn

bewegend van begin naar einde

van einde naar begin

en alles ertussenin.

 

Ik ben in Jou,

daar waar geen scheiding

me afsnijdt

van de verbinding

met een leven

boven en onder mij

waar ik het midden raak

van wie ik ben

mijn diepste grond,

Jou in mij.

 

Huguette juni 2013

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1