mensenknop1a1a1
FAMILIEDYNAMIEKEN VAN ANGST NAAR VASTBERADENHEID

 

Angst heeft veel gezichten. Hij toont zich in velerlei vormen. De ene angst is er plots en verdwijnt ook weer snel.
Een ander zet zich juist hardnekkig door en laat je niet meer los. Weer een ander snijdt je de pas af als je het niet verwacht. Weer een ander knijpt je de keel dicht en belet je te doen wat je wil doen. Er is ook de angst die om de hoek komt kijken als je weer in aanraking komt met wat je ooit heeft gekwetst of verwond. Soms slaat er angst toe voor bepaalde belevingen die je van binnen -of van buiten uit overspoelen.

Angst wordt ook aangeleerd en aangepraat. Het onderscheid tussen de eigen angst en de angst van anderen is niet altijd duidelijk. Faalangst belet je te doen wat je zo graag wilt doen. Hij neemt je perspectief uit handen. Hier slaat de angst voor de eigen kracht je om de oren. Ook is er de angst als gevolg van binding en evenzeer ook angst voor binding. Maar de ergste vorm van angst is angst om de angst. Die laat zijn gelaat niet meer zien maar is alomtegenwoordig, wachtend op een aanleiding om zich te laten voelen. Je ervaart hem zonder er greep op te krijgen. Hij vermomt zich soms als angst voor de dood maar is eigenlijk angst om te leven. Hij kleurt alles in, doet je buiten je eigen wil nu eens het ene doen en dan weer het andere. Angst creëert macht en intimidatie. Uit angst blijf je afhankelijk van, wordt je ondergeschikt en neem je geen eigen standpunt in.

Maar angst is meer dan een ongenodigde gast, die we het liefst niet zien verschijnen.

Eigenlijk hebben we de angst als gezel nodig om trouw te kunnen blijven aan onszelf, om onszelf geen schade te berokkenen en om in een richting te bewegen die ons dichter bij onszelf brengt. Om juist datgene te kunnen doen wat echt bij ons past.Veel angst wordt van generatie tot generatie doorgegeven. Hij verwijst naar onverwerkte zaken.
Het gaat dan om wezenlijke dingen die vragen om een plek te krijgen omdat ze vruchtbaar zijn voor de kwaliteit van leven. In wezen kijkt angst in de richting van bewuster leven en verandering toelaten waar nodig blijkt.

Jammer genoeg hebben we hem niet leren herkennen en hanteren. Als hij zich laat zien gaan we lopen of verstoppen we ons. We proberen hem te vermijden, te ontkennen, te overroepen, te bestrijden.

Maar een gezel wil het goede met ons. Hij behoedt onze veiligheid. Hij is toekomstgericht en begeleidt ons bij onze ontwikkeling. Hij wil ons in verbinding brengen met degene die we kunnen worden.

Angst vraagt om een eerlijk kijken naar wat ons belet en wat ons helpt onszelf zijn.

We belichten angst vanuit een groter verband. Hij heeft een oergrond en deze kennen is ook angst als verschijnsel zin en betekenis geven. We gaan op zoek naar mogelijkheden om constructief met angst om te gaan.

We doen dit met de afstemming die in de volgende woorden wordt verwoordt:

Ik zal niet een ongeleefd leven sterven. Ik zal niet leven in angst.

Om te vallen of in brand te vliegen. Ik kies er voor mijn dagen te bewonen.

Om mijn leven mij te laten openen. Om me minder bang te maken, meer toegankelijk,

om mijn hart zo losjes te maken tot het een vleugel wordt, een toorts, een belofte.

Ik kies er voor mijn belangrijkheid te riskeren.

Om zo te leven dat wat naar me toe kwam als zaad naar het volgende gaat als bloesem, en dat wat naar me toekwam, doorgaat als fruit.

Dawna Markova

angst1a

Deze weekenden creëren een mogelijkheid om op een veilige manier kennis te nemen van de diepere ordeningen, die aan de intermenselijke relaties richting en bedding geven. Een verstoorde ordening laat zich voelen als een verstoring in de emotionele leefwereld en in de conflicten, die de goede doorstroming in relaties verhinderen. Sommige verstoorde ordeningen overleven de generaties en sleuren ook het slib van generaties met zich mee. In dat slib vast komen te zitten kan leiden tot ernstige kortsluitingen in de persoonlijke ontwikkeling. Werken met familiedynamieken in relatie tot archetypische krachten die in families, werk en relaties inwerken opent perspectieven voor verdere stappen op de eigen ontwikkelingsweg.

Van de deelnemers wordt een bereidheid gevraagd om met een open geest waar te nemen wat zich toont tijdens de geleide oefeningen en meditaties.

Wanneer dit de hele groep dient wordt er een thema-opstelling gemaakt, die spiegelend werkt voor de ordeningen die aan de orde zijn.

Van vrijdagavond 9 maart t/m zondagmiddag 11 maart

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1