mensenknop1a1a1
item1a1

 

In de donkere december dagen met de steeds korter wordende dagen zoeken we de sporen die ons leiden naar de lichtheid van ons hart.
Diep in ons leeft het verlangen om ons innerlijk te openen voor de diepste grond van ons bestaan: naar wat niet gekwetst of gebroken kan worden en steeds weer opnieuw de weg zoekt naar het licht.
De ervaring om zich vol vertrouwen voor de leiding van dit licht open te stellen wordt prachtig verwoord in de krachtige zinnen van Het Magnificat.
In het verhaal waarin Maria een bezoek brengt aan haar nicht Elisabeth spreekt zij deze gezegende woorden uit, beseffend dat zij zich verhoudt tot iets veel groters dan zichzelf en dat zij door wederzijdse herkenning deze ervaring met haar nicht kan delen. Groot is haar vreugde bij het besef dat zij gedragen wordt en dat de draagkracht die ze ervaart in moeilijke omstandigheden haar geschonken wordt.
Het zijn woorden met een universele betekenis, die verder reiken dan ons persoonlijk vermogen. Die de moedergrond in ons beroeren.

maria1

Het Magnificat en zeker Maria inspireerde menige musicus. In het alom bekende
"Let it be" van de Beatles wordt naar haar verwezen met de woorden:

Ik word wakker met het geluid van muziek
Moeder Maria komt tot mij.
Spreekt woorden van wijsheid.
Laat het zo zijn.

 

Maar ook schrijvers en dichters bezingen haar kracht om zich in te voegen in een grotere beweging. Clarissa Pinkola Estes bezingt haar met deze woorden:

Ze is altijd in beweging.
Als er beweging is, dan is zij er.
Als er commotie is, dan is zij er.
Ongeduld: zij is er.
Vermoeidheid: zij is er.
Angst, rusteloosheid, verdriet, schoonheid, en inspiratie:
zij is er.

Maria, de moeder met de duizend namen: deze inspiratie neemt Antje De Wit ook voor haar klankworkshop Innerlijk zingen.

Een manier van zingen waarbij je je opent voor wat vanuit het innerlijke opwelt.

In deze dagen stemmen we doorheen meditaties en meditatieve oefeningen, die door Antje met heel veel toewijding worden opgebouwd, af op wat zich innerlijk in ons wezen beweegt. Niet het zingen zelf is het doel maar het klank makend in beweging komen en vanuit deze beweging tot het samen zingen van een lied komen. Antje werkt met waarneming en lichaamsbeleving, geeft je het gevoel de klank te mogen vertrouwen. Met eenvoudige oefeningen neemt ze ieder met zorg en aandacht bij de hand. Maar op deze wijze reikt ook een klank je de hand en brengt je waar je ziel zich herkend weet.

Zo maak je via de klank contact met wie je wezenlijk bent en worden kan. Op deze wijze ervarend en voelend met klanken bezig zijn geeft je terug aan jezelf en laat je wegen bewandelen die je niet eerder durfde te bewandelen. Kunnen wijkt hier voor zijn. Presteren voor participeren. Als dit alles ook nog eens wordt gedragen door de kracht van haar die over de wereld duizenden namen heeft gekregen dan kunnen we misschien de weg gaan van de moeder, die wegen ziet die in het donker oplichten:

‘Dat allen de manieren van zien
moge worden gegeven
die de grootste bijdrage zijn
voor groei
in plaats van beperking
van hun ziel’.

Clarissa Pinkola Estes.

 

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan deze stille dagen vol afstemming, die Antje met haar woorden nader toelicht:

 

-Magnificat, anima mea dominum-

 

Advent is de mooie winterse periode voor Kerst, waarin we ons kunnen vrijmaken van onnodige ballast van het afgelopen jaar. W kunnen ons ontdoen van zaken die ons zicht versluieren of verdonkeren.
Om ons daarna lichter en vrijer te voelen. Om het Licht in ons te kunnen herontdekken.

 

Een heilzame en ontspannende manier om jezelf te hervinden is je onder te dompelen in de stilte en/of in de klank. Stilte en klank zijn beide ontwapenend, ontregelend en verruimend. Als we de stilte zoeken om ons en vooral in ons, worden we gevoeliger voor wat er in ons leeft. Zo krijgen we helderder zicht op ons diepste zelf . Als we klank maken en zingen, en dan bedoel ik ‘innerlijk zingen’, dán zingen al onze vezels, onze geschiedenis en gevoelens mee in ons. Dan kunnen ook spanningen los trillen en ervaren we nieuwe ruimte in ons. Ruimte en gevoeligheid voor wat het Leven ons geeft en biedt.

Wie met open hart en zinnen.
Luisterend door het leven gaat
Hoort soms het verborgen zingen
Van een ongekend bestaan.

(Marijkje Kuijck-De Bruijne)

Deze retraite bevat meditatieve adem-oefeningen, klankgeoriënteerde meditatieve oefeningen (innerlijk zingen), stiltemeditatie, icoon-meditatie en het samen zingen van eenvoudige en meditatieve liederen. We zingen o.a. een eenvoudige en meditatieve versie van het Magnificat. En misschien ook een lied van Hildegard von Bingen over Maria. Vanwege de heilzame werking van rust en regelmaat hebben we iedere dag drie vaste meditatieve momenten (ochtend/middag/avond) zoals men ook gewoon is in een kloosterlijk leven. Contact maken met je diepste zelf en de stille ruimte in ieder van ons staat centraal. Zang-ervaring is niet nodig.

item2

 

Een inspiratiebron in deze retraite is Maria. Haar aandachtige aanwezigheid vind je in de verhalen rondom Kerst. Maria neemt bijzondere tekens waar. Ze ziet een engel. Dat lijkt me bijzonder. Ze verstaat een boodschap, met ingrijpende gevolgen. Ze aanvaardt vol overgave een nieuwe levensweg. En dan…dan zingt ze! Ze zingt een loflied op de Schepper en op het leven. Dat loflied van Maria staat ook wel bekend als het Magnificat. Wat kunnen wij van Maria leren? Overgave? Hoe kun je aandachtig en ontvankelijk leven?  Hoe kun je de ‘tekens’ waarnemen? Wat kun je in jezelf beluisteren in de stilte? Hoe beweegt klank en lied in jou?

Antje de Wit is meditatiebegeleidster, sopraan, zangpedagoge en koordirigente.

Antje is een onafhankelijk (=freelance) musicus en heeft een eigen bedrijf getiteld "Symphonia". Zie www.antjedewit.nl om nader kennis te maken.

Ze heeft zich o.a. verdiept in de muziek van Hildegard von Bingen. Op uitnodiging van ons is ze bereid om deze spirituele vierdaagse bij ons te verzorgen.

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1