mensenknop1a1a1
SPIRITUELE VIERDAAGSE   de spirituele

In ritme en balans de maat terugvinden van een natuur-lijk leven.

 

Spirituele vierdaagse met een verkorte versie van de boeiende thematiek:

De spirituele betekenis van de
DE TWAALF WERKEN VAN DE MAAND
voor ons vandaag.

 

van donderdagavond 19 t/m zondagmiddag 22 september

bijdrage: € 295,00

 

Reeds in het voorjaar boorden we deze rijke maar in de vergetelheid geraakte thematiek aan in de vorm van een retraite-week. Er waren toen mensen die niet konden deelnemen.
Anderen konden zich niet zolang vrijmaken en weer anderen vroegen om een herhaling.

Om veel redenen bij elkaar bieden we nu een verkorte versie aan, die weliswaar in vorm verandert maar zeker niet in essentie. De interessante uitstap, die toen was gepland en nog een paar inspirerende activiteiten blijven op het programma staan. Het thema is te rijk om het in een weekend te persen. Dan doen we de essentie te kort. Vandaar deze formule.

Tegelijk is het ook een activiteit, die de Herfstevening een speciale betekenis geeft. We naderen dan het feest van Sint-Michiel, die als tegenhanger van het Paasfeest zeker onze aandacht verdient, maar ook niet meer altijd zo wordt geacht en gezien. De drukte van het leven neigt ertoe die dingen te verdringen die juist deel uitmaken van een waardevol frame, waaruit een te hectisch leven kracht haalt.

 

Waar gaat het in deze dagen wezenlijk om:

We blikken terug op een eeuwenoude traditie, die weliswaar in de vorm is blijven bestaan maar jammer genoeg in de dagelijkse beleving van de mensen haar essentie verloor.

 

We leren van de tijd, de Middeleeuwen, waarin de mens het leven nog als een geheel beleefde, waarin hij onlosmakelijk een plek had. Een plek, die echter in de baan lag van een kosmisch gebeuren en in die zin ook groots. Een plek waarvoor je zorg draagt door het kosmisch gebeuren te achten en je erin te voegen overeenkomstig het ritme van de natuur.
In die tijd kwam de mens op het spoor van diepere verbanden tussen de grote samenhang der dingen en het gewone leven van elke dag.

Door deze samenhang wordt elke handeling en elke bezigheid een spirituele bezigheid.
Op deze wijze wordt ook elke handeling en elke bezigheid aanleiding voor rituelen, feesten, het bezegelen van een relatie tussen mens en schepping.

Maar om deze samenhang ook heden ten dage te vatten en te integreren hebben we voor de twaalf energieën, die in de twaalf werken van de maand praktisch tot uiting komen, een vertaalslag nodig.

Naar deze vertaalslag gaan we op zoek en we vinden nieuwe levendige aanknopingspunten, die herkenbaar zijn voor wie we nu zijn, als wezens die leven in een tijd waarin de samenhangen niet meer uit de nauwe samenwerking met de natuur af te lezen zijn.

We doen dit op een zeer verkennende wijze, bevoelend en betastend wat ons hierbij helpt en ondersteunt.

Dit is een boeiend proces, waarbij het terugvinden van een eigen ritme en balans centraal staan. Door jezelf in een bredere samenhang te zien, spelend en werkend met twaalf energieën, die je leven bevloeien en voeden, begin je de biodiversiteit van het leven te voelen en te proeven. Een biodiversiteit, die de natuur, indien ongerept, zo prachtig voorleeft.
Waarin alles een plek heeft, ook jij.

 

Voor meer lectuur rond de inhoud van deze dagen kan je de in dit verband eerder verschenen tekst raadplegen. Er is geen enkele voorkennis vereist. Er wordt heel praktisch gewerkt met impulsen, die herkenning vergemakkelijken.

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1